GDPR-artikkel fra Promis Qualify i Computerworld

I siste utgave av Computerworld kan du lese en artikkel fra vår kollega Richard Rostad. Den omhandler testdata, og hva NAV gjør for å syntetisere testdata for sine systemer. Et viktig poeng for NAV har vært å ikke bare oppfylle kravene i ny personvernforordning, men å muliggjøre bedre testing. Og mer effektiv testing. Fra å ha brukt en uforholdsmessig stor andel av testinnsatsen på å klargjøre testdata basert på produksjonskopier er NAV på vei til en situasjon med enkel ad hoc generering av syntetiske data, som attpåtil er bedre enn produksjonsdata.

Artikkelen i Computerworld er en smakebit på en mer dyptpløyende fagartikkel om samme tema som finnes på våre nettsider.

Trykk på artikkelen til venstre for å få den i et mer lesevennlig format, eller les den på Computerworld (krever innlogging).