Promis Qualify 5 år: Intervju med daglig leder

Promis Qualify runder 5 år som firma. Vi syntes derfor det var på sin plass å gjøre et intervju med daglig leder, Remi Hansen.

 

Promis Qualify har eksistert i 5 år. Hvilke tanker ble gjort foran oppstarten og har selskapsetableringen  svart til forventningene?

- Etableringen av Promis Qualify for 5 år siden var motivert av et ønske om å skape et selskap annerledes enn noe vi så i markedet da. Vi ønsket et selskap av svært erfarne testledere, som i tillegg til bunnsolid testkompetanse også var i stand til å se software kvalitet i et større perspektiv. Vi ønsket å skape et selskap hvor kunder med krevende prosjekter kunne finne testledere som gir dem, som prosjekt- og linjeledelse, de gode rådene basert på forretningsrisiko. Vi kaller det «Testtjenester med et forretningsperspektiv». Etableringen har i høyeste grad svart til forventningene. Det har vært stor etterspørsel etter våre tjenester fra første stund. Og vi har hatt gode tall og jevn vekst i fem år, samt veldig mange utviklende oppdrag hos spennende kunder i mange bransjer. Men det som kanskje gleder oss aller mest, er å se hvor godt det indre livet i selskapet fungerer. Vi var fra starten veldig tydelig på at Promis Qualify måtte være et selskap med stor medvirkning og innflytelse fra alle ansatte. Men det vi nå ser overgår hva vi kunne forestille oss. Det tas så mange faglige, kommersielle og sosiale initiativ fra alle ansatte at vi virkelig føler at selskapet er ansattdrevet. Og det er veldig fint å se hvor mye positiv energi det kommer ut av det.

 

Hva er de viktigste verdiene selskapet kan tilby sine kunder og sine ansatte?

- I tråd med vår ambisjon om å levere testtjenester med et forretningsperspektiv, så mener jeg vi leverer bedre beslutningsgrunnlag til kundens lederfunksjoner enn det som har vært vanlig innenfor vårt fag. For ledere som skal fatte viktige beslutninger f.eks. om produksjonssetting av kritiske systemer, så skal vi gi så gode analyser at de kan føle seg trygge på at beste mulige forutsetninger ligger til grunn. Sånn vil vi håndtere forretningsrisiko og gi beslutningstakere god nattesøvn.
I tillegg er vi kompromissløse i søken etter kvalitetsforbedring. Når man jobber med test, så ser man hvordan svakheter i arbeidsprosesser og kvalitetssikringstiltak manifesterer seg i kvalitetsbrudd i prosjektets sluttprodukt. Da er det vår ryggmargsrefleks å ta tak i de svakhetene som er rotårsak til problemene, enten det er relatert til forståelse av behovene, rammebetingelsene for prosjektet, samhandlingen eller noe annet. Vi nøyer oss ikke med å finne feil, vi vil finne bakenforliggende årsaker og fikse på disse.
For våre ansatte opplever jeg at en slik helhetlig tilnærming til kvalitet og mulighet til å påvirke prosjektenes arbeidsmåte og leveranser er givende og inspirerende.

 

Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter hos potensielle medarbeidere?

- Vi er stadig på jakt etter flere flinke folk til å videreutvikle selskapet. Med såpass hårete ambisjoner vi setter for virksomheten vår, så legger vi lista høyt for potensielle kandidater. Det er ikke tilstrekkelig å være en flink fagperson innen test. Vi vil ha ansatte som kan gå inn i krevende roller og påvirke prosjekters utfall. Vi pleier å kalle det "testledelse for de store anledninger". Oppsummert er det kombinasjon av forretningsforståelse, personlig "drive" og selvfølgelig bunnsolid testkompetanse som skal til for å vurderes for ansettelse. Og i tillegg er vi veldig opptatt av ansatte skal passe inn sosialt. Det er stor takhøyde og et fargerikt fellesskap hos oss. Men ydmykhet, interesse for andre og raushet er egenskaper vi ikke vil unnvære hos kolleger.

 

I animasjonsfilmen, dere har laget om dere, er det en rød benk som er en gjenganger. Hva symboliserer den røde benken?

- Bakgrunnen for den røde benken strekker seg tilbake til en langweekend i september 2016, da PROMIS og Promis Qualify var på tur sammen i Piemonte i Italia. En dag mens vi i Promis Qualify var ute og gikk mellom vinrankene, så snublet vi over denne gigantiske benken. Det ble tatt en del morsomme bilder, og når vi et par år etterpå skulle jobbe med animasjonsfilmen og lette etter et samlende symbol, så dukket denne benken opp igjen. "Benken" er jo et kjent uttrykk blant konsulenter, om de som for tiden ikke er i oppdrag. Vi ønsket å vri på dette til å la benken symbolisere hele firmaet. Altså det samholdet og støtten som er en naturlig del av både hverdag og fest i Promis Qualify. Benken bringer oss ut på nye eventyr, enten det er oppdrag, konferanser eller mer festlige anledninger. Og selv i perioder mellom oppdrag så sitter man ikke alene på benken. Man sitter der sammen med hele gjengen.
Benken er i ferd med å bli en slags logo. F.eks. så har vi med en rød benk når vi står på stand på konferanser. Vi inviterer deltagere til å sette seg ned  og ta en pust i bakken, og gjerne også en hyggelig prat om test og andre ting.

 

Hvorfor skal man jobbe i et lite selskap som dette, er det ikke tryggere og mer interessant i de store konsulenthusene?

- I et lite selskap som Promis Qualify kan du i stor grad velge dine egne kunder og prosjekter. Det er ikke slik at man bare blir satt til å ta et oppdrag. Det er rom for å vente på det oppdraget som passer personlig og faglig profil, og det som gir rom for kompetanseheving.
Selv om stor del av egen inntjening går tilbake til konsulentene som variabel lønn, er det hos oss, til forskjell fra mange lignende selskaper, en fast grunnlønn i bunn. Månedlig utbetaling er ikke kun knyttet til inntjening, så man har et sikkerhetsnett. Totalt sett mener vi å ha en lønnsmodell som ingen av de store selskapene kan matche. 
I Promis Qualify flyttes personaloppfølgingen likevel vekk fra fokus på fakturering, til fokus på trivsel og personlig vekst. Vi har tid til å følge opp hver enkelt ansatt, og dette gjør at alle føler seg sett og ivaretatt, og trygge i sine roller.
I et lite selskap er man kollektivt ansvarlig for kompetansedeling og -heving. Ut fra størrelsen kjenner alle hverandre godt, og dette gir trygghet for at alle bidrar. Dette gir også relle muligheter til aktivt å være med og påvirke retningen til selskapet.

 

Hvordan skal dere feire 5-års jubileet?

- Detaljene i dette er ikke helt avklart. Men det vi vet sikkert er at vi aller helst vil feire gjennom det gode samværet. Vi vil ha med oss våre bedre halvdeler og komme sammen til felles opplevelser og ikke minst gode måltider. Så får vi finne tid og sted for å gjøre dette på beste måte. I tillegg er planen også å markere begivenheten gjennom vår andre store pasjon, god testfaglig kompetansedeling. Vi håper å kunne ta gode kunder og samarbeidspartnere med på et spennende faglig arrangement i løpet av jubileumsåret.

 

En av deres konsulenter vant i 2018 Konsulentguidens pris for Årets Konsulent. Hva betyr en slik utmerkelse for selskapet?

- En slik utmerkelse er naturligvis en stor inspirasjon. Vi har som visjon å bli ansett som et ledende fagmiljø innen våre tjenesteområder og prisen tar vi som en klar indikasjon på at vi er på rett vei. Dette inspirerer oss til videre innsats både i fagmiljøet for testledelse og i daglige oppdrag hos våre kunder. Og så vil jeg legge til at pristildelingen også må ses som en anerkjennelse av testledelse som fagområde. Så vidt vi har kunnet bringe på det rene, er dette første gang testledere får den anerkjennelsen som prisen innebærer. At Gardermoen Terminal 2 trekkes frem viser hvilken betydning testledelse kan spille i store, komplekse leveranser, hvor software bare er en av innsatsfaktorene. Det handler om å evaluere driftsklarhet for en integrert leveranse der alt av utstyr, bygningsmasse, styringssystemer skal spille sammen, men hvor de ansattes kompetanse og rutineforståelse er minst like viktig. Prisen viser at test og testledelse har andre og større anvendelsesområder enn bare applikasjoner og app’er.

 

Hvordan ser du for deg at testfaget vil utvikle seg de neste årene?

- Det er liten tvil om at vårt fagområde og markedet vi opererer i kommer til å endres betydelig i årene som kommer. Vi ser allerede forsmaken på hvordan sammensmeltingen av modnende teknologier som IOT, stordata analyse, kunstig intelligens og autonome systemer åpner fascinerende nye anvendelsesområder for IT. Og det åpner også for helt nye testbehov. Tenk deg hvor avhengige vi er i ferd med å bli av software kvalitet. Vi legger stadig større og viktigere deler livene våre i hendene på IT-systemer, eller egentlig store økosystemer av samhandlende systemer og teknologier, som etter hvert har en kompleksitet som er enorm. Vi får systemer som ganske direkte vil kunne påvirke liv og død, som har en kompleksitet og endringstakt som innebærer at fullstendig testing ikke er realistisk. En skremmende tanke og en faglig utfordring av dimensjoner.

 

Da sier vi takk til Remi for en interessant samtale. Vi lover å komme tilbake om 5 år med nytt intervju.

Hodet over vannet - Et kurs i praktisk testledelse

Det er igjen tid for kurset Praktisk Testledelse som vi i Promis Qualify arrangerer sammen med Confex. Kurset går over to dager, 8-9. april på Thon Conference Vika Atrium. Ikke bare kan vi friste med et kurs som ikke har fokus på en teoretisk gjennomgang av testfaget, vi kan også friste med en fantastisk god lunsj.

I løpet av kurset går vi gjennom det grunnleggende innen programvaretesting og testledelse, med spesielt fokus på testprosess og smidig testing, kursholder deler også praktiske erfaringer fra gjennomførte prosjekter.

Dette er et kurs for deg som ønsker en praktisk tilnærming til det å gjennomføre testledelse, eller rett og slett hjelp til å holde hodet over vannet som testleder. Kurset passer derfor for alle som på en eller annen måte er involvert i test av programvare, eller rett og slett ønsker å lære mer om det, enten du er tester, testleder, prosjektleder, produkteier, e.l.

Kurset er gjennomført en rekke ganger og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne - både med hensyn til innhold og formidling.

For mer informasjon og påmelding, se: Praktisk testledelse

Foto hentet fra: https://unsplash.com/photos/

Vi fornyer samarbeidet med Education for life, Nepal også i 2019

PROMIS, Promis Qualify AS og Education for life, Nepal fortsetter samarbeidet også i 2019.

Vi viderefører arbeidet fra 2018 med utdeling av 'The freedom kits' på landsbygda i Nepal, i år med fokus på Dhading som ligger i det jordskjelvrammede området.

Frihetssettene består av sanitetsputer, undertøy og såpe, i tillegg gis det undervisning om betydningen av kvinners helse og menstruasjon. I dette området er de svært fattige og vil ha stor glede av både undervisning og å motta de resirkulerende bindene.

Til tross for at dette er et stort tabu tema i Nepal, håper vi å kunne være med å forbedre kvinners rettigheter, og bedre tilværelsen for disse.

 

En hilsen fra Prosjektleder for EFL:

Vil bare takke dere igjen. Det betyr så enormt mye for de kvinnene dere når med disse midlene. Jeg er rørt og glad for at dere som firma, velger å gjøre dette. 

Øydis Raddum.

 

Bilder er lånt fra EFL sin hjemmeside, og er gjengitt med tillatelse.

Hjemmeside: http://www.educationforlifenepal.com evt. Facebook-side.

 

Promis Qualify 5 år: Hvor var du for 5 år siden, Haavard?

 

 

Tja....med min kortidshukommelse så er jo det et vanskelig spørsmål........

2013 så hadde jeg akkurat gjennomført det  første året med bandet, The Møkk Lads, vi hadde  rukket å varme opp for Buzzcocks på Kanalrock og planla neste turne i Macclesfield, England og jeg hadde faktisk ikke hørt om Promis Qualify.

I påfølgende år så gikk fortsatt Promis Qualify under radaren min.

Under et oppdrag  som startet  i 2015 så jobbet jeg plutselig sammen med Pål Berg og han kunne fortelle gode ting om Promis Qualify.

Jeg trivdes i min faglige verden  og musikkmessig så holdt jeg fortsatt på med The Møkk Lads og hadde blitt forespurt om jeg kunne ta over som vokalist i Agvald.

Under sommeren 2016 etter en musikalsk seanse så sjekket jeg ut mer rundt Promis Qualify, jeg  fant en bedriftskultur og en måte å fordele godene på som jeg fant veldig tillitvekkende.

 Jeg var jo fortsatt meget tilfreds der jeg var men etter møte med Remi Hansen så begynte jeg å se for meg resten av min karriere som Qualifyer!

 

Could I Qualify?

Muiskkmessig så var jeg veldig tilfreds med å se at  Agvald valgte å fokusere kun på heavy metal med norske tekster og vi begynte vår låtskriving.Under låtskriving så får man grublet litt på andre temaer og Promis  Qualify dukket stadig oftere opp i tankene mine.

Promis Qualify og jeg  tok et nytt møte  hvor jeg også da møtte flere av de ansatte. Ifølge Pål så hadde jeg jo vært i prøvetid hos han siden 2015, så det var bare å hoppe!

Jeg hoppet og hadde første arbeidsdag i Promis Qualify på den første arbeidsdagen av 2017. 

Første året i Qualify gikk over all forventning og når Agvald da i tillegg  laget  12 nye låter på norsk, publiserte vår første video og dukket opp på digitale plattformer så kan  man ikke klage!  :-)

Musikk er jeg så heldig å kunne flette inn i presentasjoner jeg har holdt, ikke alltid med like stort hell. men under Eursostar 2018 så gikk det ganske så fint, faktisk.

 Nå har vi kommet oss til 2019 og jeg gleder meg til hva fremtiden bringer både musikalsk og faglig.