Testleiarens kampstev

 

Forfattar: Lena Jonhaugen, Promis Qualify.

--

I Promis Qualify jobber vi også med å tonesette fagstoff, i håp om at det lettere setter seg på hjernebarken.

 

Takt og tone: Ola Tveiten (Lillebjørn Nilsen)
--

Eg arbeidar som testleiar, er kvinne eller kar,
dei seier eg er negativ og slettes ikkje var,
på korleis mine spørsmål kan bli tolka som kritikk,
men eg er ikkje ute for å gjeva noen stikk.
Prosjektet er langt og tøft og kjeitt,
-Sudelida sudelidei!
eg arber til eg blir sveitt,
-Sudelida sudelidei!
arbeidar med test og kvalitet
med forbetring og entitet
gjer det med stor integritet,
-Sudelida sudelidei!
Tra la la la la la!
Byggje inn kvalitet.

 

Eg spør om krav er dekka, og om alle har ein test,
som så kan aksepterast, ja det synes eg er best.
Eg spør om alt kan testas og at det er utan tvil
for da kan testar godjennas, det er jo det eg vil.
Prosjektet er langt og tøft og kjeitt,
-Sudelida sudelidei!
arbeidar med test og kvalitet
med forbetring og entitet
gjer det med stor integritet,
-Sudelida sudelidei!
Tra la la la la la!
Byggje inn kvalitet.

 

Så har dei blitt moderne, og kodarane driv,
med test driven development og devops i fint driv.
Eg spør om dei har tenkt på test i større perspektiv,
som kontrollera at all info flyte dit eg vil.
Prosjektet er langt og tøft og kjeitt,
-Sudelida sudelidei!
arbeidar med test og kvalitet
med forbetring og entitet
gjer det med stor integritet,
-Sudelida sudelidei!
Tra la la la la la!
Byggje inn kvalitet.

 

Dei seier eg er dyr i drift, får mye utgiftsførd,
men det dei ikkje tenkjer på er om at eg blir høyrd.
Så vil ein kunne finne feil ein slettes ikke vil
skal finne vegen fram til brukaren så han blir ilsk.
Prosjektet er langt og tøft og kjeitt,
-Sudelida sudelidei!
arbeidar med test og kvalitet
med forbetring og entitet
gjer det med stor integritet,
-Sudelida sudelidei!
Tra la la la la la!
Byggje inn kvalitet.

 

 

Sommeravslutning 2018

Hva får vi når vi blander følgende ingredienser: Sol, reker, latter, Lindøya, hyggelig prat, spekemat, sjø, vin og øl, bading og gode kolleger? Jo – da får vi sommeravslutning i «Promis-familien» 😊 Sist uke var det duket for den årlige sommeravslutningen som PROMIS og Promis Qualify har sammen.

 

Festen foregikk i tradisjonen tro på Lindøya til en heldig kollega som har hytte der. Det var like hyggelig som alltid!

 

Vi håper vi får mulighet til å gjenta besøket neste år!

Nok et vellykket kurs i Praktisk testledelse

Mandag 11.6 og tirsdag 12.6 var 13 deltakere samlet i Bjørvika konferansesenter for kurs i Praktisk testledelse. Odd Fidje fra Promis Qualify var kursholder.
Deltakerne var engasjerte og lærevillige, og hadde et bredt spenn av erfaring fra både privat og offentlig sektor. Det ble dermed mange gode diskusjoner og delte erfaringer rundt test og testledelse i forskjellige sammenhenger, og på forskjellige nivåer.

Spesielt temaer rundt teststrategi, estimering, testverktøy av ulike typer og testledelse vekket positivt engasjement og debatt. Det ble også tid til hyggelig samvær over lunsj og egenprodusert is(!) begge dager.

De viktigste temaene som ble gjennomgått var:

  • Suksesskriterier for god testing
  • Hvordan etablere og anvende en teststrategi
  • Roller i og rundt et testteam
  • Hvordan sikre en effektiv feilrettingsprosess
  • Rapportering og ledelse av test
  • Innføring i hvordan du planlegger, leder og evaluerer smidig testing

Kurset bygger på etablert teori og beste praksis. Det har et praktisk fokus med vekt på erfaringsdeling, og passer for alle som enten jobber eller skal jobbe med test og testledelse. Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

Høsten 2018 arrangerer vi nye kurs sammen med Confex. Følg med på deres hjemmesider for mer informasjon om tidspunkter og innhold

 

Vellykket HIT-seminar om testing

Seminaret "Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger" med foredrag av Christian Brødsjø

HIT seminar

Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse (HIT) er et nettverk med fokus på IT-styring og ledelse for aktører både på kunde- og leverandørsiden i hovedstadsregionen. Gjennom seminarer o.l. er målsetningen å øke kompetansen og erfaringsdelingen mellom medlemmene. 

13. juni ble det avholdt seminar med testing som tema - "Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger". Når interessante erfaringer fra testing og testledelse skal deles er Promis Qualify sjelden langt unna. Denne gangen holdt Christian Brødsjø en presentasjon med tittelen: "Driftsklar? Hvordan verdikjedeteste det som virker uoverkommelig stort?". Han delte interessante erfaringer med testing i stor skala, med et lite testteam. Oppgaven var intet mindre enn å verdikjedeteste og evaluere driftsklarhet til en ny internasjonal flyplass til 14 milliarder kroner. Det var tydelig at foredraget engasjerte, for det kom flere gode oppfølgingsspørsmål fra salen.

Foruten Promis Qualify var det også gode presentasjoner fra Skatteetaten, Unicus og Scienta, samt en rask undersøkelse gjennomført av Magne Jørgensen fra Simula. 

Dersom du ønsker å få informasjon om fremtidige HIT-seminarer, så finner du gruppen på LinkedIn