Testkonferansen Odin 2018 - Promis Qualify er nok en gang med

I dag slippes programmet til Testkonferansen Odin, og nok en gang er Promis Qualify representert. Denne gangen i samarbeid med Tolletaten med et foredrag om prosjektet Ekspressfortolling: "Friksjonsfri, digital grensepassering".

For å møte morgendagens utfordringer med økt grensetrafikk implementerer Tolletaten en automatisert prosess for innførsel av varer - Ekspressfortolling

Ørje på 50-tallet

 • Grensepassering skal bli mer effektiv og smidig for næringsliv og Tolletaten
 • Nye it-løsninger
 • Integrasjoner mot eksisterende løsninger
 • Endringer i infrastruktur på grensen
 • Hele verdikjeden skal testes
  • Innlegging av data
  • Tollers behandling av data
  • Trailer ankommer grensen
  • ANPR-kamera tar bilde av skilt
  • Beskjed gis til systemet om bil kan passere automatisk
  • Lys og bom på grensen gir tegn til fører om hvor bil skal kjøre
  • Varer fristilles automatisk

Ørje på 50-tallet

Vi vil presentere hvordan testarbeidet ble lagt opp for å dekke alt fra utvikling til ferdig verdikjede og pilotering med bom, lys, kamera og store trailere som testobjekter.

Hva får du som tilhører med deg:

 • Bruk av smidig testmetodikk for å teste verdikjede som involverer alt fra tollere, ANPR-kamera, kommunikasjon med bom og svære trailere med sjåfører som ikke kan et ord norsk
 • Eksempler fra test i felten
 • En kul historie om et testoppdrag utenom det vanlige

Fra Tolletaten stiller produkteier Torunn Van Elslande, fra Promis Qualify, testansvarlig Kristina Lassen Tangen.

Testing på grensen

Hele programmet for Testkonferansen Odin ligger her: https://event.dnd.no/odin/program-2018/

Rykende fersk i Qualify og allerede ITPP-sertifisert

Dag-Vidar Lorgen begynte hos oss i mai, og allerede inn døra hadde han en ITPP-sertifisering under armen. I Promis Qualify så tilrettelegger vi for at alle skal ta de sertifiseringene de mener de behøver. Det er primært fokus på ISTQB-sertifiseringene, men ITPP er litt vår egen prosess, siden Promis har vært og er sentrale i utviklingen av den. 

ITPP er en ledende prosess innen smidig prosjektledelse. Faktisk en av få som tar inn over seg hva det virkelig betyr for en prosjektleder å lede et smidig prosjekt.

Les mer om ITPP her: ITPP

De aller fleste i Promis Qualify er ITPP-sertifiserte og har lang erfaring fra smidige prosjekter, og som testledere opplever vi ofte at den smidige forståelsen er varierende rundt omkring. Smidig er mer enn Scrum, og et ITPP-kurs setter begrepene på plass for alle rollene i en virksomhet.

Dag-Vidar Lorgen begynner i Promis Qualify

Dag-Vidar Lorgen har allsidig bakgrunn. Han har i tillegg til test, erfaring innen funksjonelt design, løsningsarkitektur samt feilanalyser. Han har bred erfaring fra kollektivtrafikk, energi, offentlig saksbehandling, arkiv og økonomi.

Dag-Vidar har ISTQB Software Testing sertifisering på Advanced nivå som ‘Test Manager’. Han er også sertifisert innenfor prosjektledelse og smidig gjennomføring med Scrum Master og ITPP-sertifisering.

Dag-Vidar er dessuten en meritert fotballkeeper på bedriftsnivå.

Vi ønsker Dag-Vidar velkommen til oss og ser fram til et fruktbart samarbeid og mye moro.

 

Promis Qualify nok en gang representert på EuroSTAR


Vi er stolte og glade for at vi for andre år på rad er representert på den største og mest anerkjente konferansen innen testfaget i Europa.
Konferansen arrangeres i år Haag, Nederland, med temaet 'je ne sais pas'.

Haavard skal i ilden onsdag 14. november kl 11:45.

Haavard Guldbrandsen sitt foredrag har tittelen: «The unexpected joys of beta groups». Her presenterer han erfaringer ved bruk av betagrupper i test av appen RuterReise; hva skjer med testdekning og avdekkede avvik når appen er i test i reell bruk. Hvilke andre områder enn bugs ble de overrasket over å få hjelp til av kundene sine.

Les om foredraget her.

For hele programmet, se her: Program EuroSTAR 2018.