Promis Qualify vokser - ansetter senior testleder Christian Brødsjø

Promis Qualify opplever stor etterspørsel etter våre tjenester innenfor testledelse og -rådgivning. Vi er derfor svært glade for å ha ansatt en erfaren og svært dyktig senior testleder. Christian har 8 års erfaring som testleder bl.a. fra flere store og samfunnskritiske prosjekter i offentlig sektor, som NAVs moderniseringsprogram, EDAG og Arena, samt Domstolsadministrasjonens Lovisa. Han kommer til Promis Qualify fra rollen som senior testleder i et konkurrerende konsulentselskap, hvor han også var fagleder for test. Med ansettelsen av Christian styrker Promis Qualify sin kapasitet og kompetanse innen testledelse i smidige systemutviklingsprosjekter. I tillegg til oppgaven som testleder i kundeprosjekter, vil Christian også være kursholder.

Christian er utdannet Master of Technology i Information Systems Management fra Brunel University og er sertifisert ISTQB Test Manager Advanced Level. 

 

Presentasjon fra EuroSTAR 2013 tilgjengelig

6. november 2013 holdt Remi Hansen fra Promis Qualify foredrag i Gøteborg på Europas viktigste konferanse på testområdet, EuroSTAR. Remi holdt et interessant foredrag om teststrategi for mer enn 200 engasjerte fagfolk. Han trakk frem åtte vanlig anti-patterns for teststrategi, dvs utbredt dårlig praksis. I tillegg kom han med flere anbefalinger knyttet til strategiprosess og dokumentasjon av teststrategi, sett fra et prosjektlederperspektiv. Et viktig poeng her er et tydeligere skille mellom teststrategi og testplaner, der han presenterte et tankesett inspirert av PRINCE2 som gir en helt annen holdning til teststrategiens innhold enn det som forfektes av internasjonale standarder som ISTQB og IEEE.

Nå kan du finne presentasjonen på Slideshare her: http://www.slideshare.net/hanrem/eurostar-2013-test-strategies-are-90-percent-waste