Vellykket HIT-seminar om testing

Seminaret "Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger" med foredrag av Christian Brødsjø

HIT seminar

Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse (HIT) er et nettverk med fokus på IT-styring og ledelse for aktører både på kunde- og leverandørsiden i hovedstadsregionen. Gjennom seminarer o.l. er målsetningen å øke kompetansen og erfaringsdelingen mellom medlemmene. 

13. juni ble det avholdt seminar med testing som tema - "Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger". Når interessante erfaringer fra testing og testledelse skal deles er Promis Qualify sjelden langt unna. Denne gangen holdt Christian Brødsjø en presentasjon med tittelen: "Driftsklar? Hvordan verdikjedeteste det som virker uoverkommelig stort?". Han delte interessante erfaringer med testing i stor skala, med et lite testteam. Oppgaven var intet mindre enn å verdikjedeteste og evaluere driftsklarhet til en ny internasjonal flyplass til 14 milliarder kroner. Det var tydelig at foredraget engasjerte, for det kom flere gode oppfølgingsspørsmål fra salen.

Foruten Promis Qualify var det også gode presentasjoner fra Skatteetaten, Unicus og Scienta, samt en rask undersøkelse gjennomført av Magne Jørgensen fra Simula. 

Dersom du ønsker å få informasjon om fremtidige HIT-seminarer, så finner du gruppen på LinkedIn

 

Testkonferansen Odin 2018 - Promis Qualify er nok en gang med

I dag slippes programmet til Testkonferansen Odin, og nok en gang er Promis Qualify representert. Denne gangen i samarbeid med Tolletaten med et foredrag om prosjektet Ekspressfortolling: "Friksjonsfri, digital grensepassering".

For å møte morgendagens utfordringer med økt grensetrafikk implementerer Tolletaten en automatisert prosess for innførsel av varer - Ekspressfortolling

Ørje på 50-tallet

 • Grensepassering skal bli mer effektiv og smidig for næringsliv og Tolletaten
 • Nye it-løsninger
 • Integrasjoner mot eksisterende løsninger
 • Endringer i infrastruktur på grensen
 • Hele verdikjeden skal testes
  • Innlegging av data
  • Tollers behandling av data
  • Trailer ankommer grensen
  • ANPR-kamera tar bilde av skilt
  • Beskjed gis til systemet om bil kan passere automatisk
  • Lys og bom på grensen gir tegn til fører om hvor bil skal kjøre
  • Varer fristilles automatisk

Ørje på 50-tallet

Vi vil presentere hvordan testarbeidet ble lagt opp for å dekke alt fra utvikling til ferdig verdikjede og pilotering med bom, lys, kamera og store trailere som testobjekter.

Hva får du som tilhører med deg:

 • Bruk av smidig testmetodikk for å teste verdikjede som involverer alt fra tollere, ANPR-kamera, kommunikasjon med bom og svære trailere med sjåfører som ikke kan et ord norsk
 • Eksempler fra test i felten
 • En kul historie om et testoppdrag utenom det vanlige

Fra Tolletaten stiller produkteier Torunn Van Elslande, fra Promis Qualify, testansvarlig Kristina Lassen Tangen.

Testing på grensen

Hele programmet for Testkonferansen Odin ligger her: https://event.dnd.no/odin/program-2018/

Rykende fersk i Qualify og allerede ITPP-sertifisert

Dag-Vidar Lorgen begynte hos oss i mai, og allerede inn døra hadde han en ITPP-sertifisering under armen. I Promis Qualify så tilrettelegger vi for at alle skal ta de sertifiseringene de mener de behøver. Det er primært fokus på ISTQB-sertifiseringene, men ITPP er litt vår egen prosess, siden Promis har vært og er sentrale i utviklingen av den. 

ITPP er en ledende prosess innen smidig prosjektledelse. Faktisk en av få som tar inn over seg hva det virkelig betyr for en prosjektleder å lede et smidig prosjekt.

Les mer om ITPP her: ITPP

De aller fleste i Promis Qualify er ITPP-sertifiserte og har lang erfaring fra smidige prosjekter, og som testledere opplever vi ofte at den smidige forståelsen er varierende rundt omkring. Smidig er mer enn Scrum, og et ITPP-kurs setter begrepene på plass for alle rollene i en virksomhet.

900 dager i Qualify

Av Espen Schaathun.

Vi er ikke så veldig mange ansatte i Promis Qualify, men vi har faktisk en egen redaksjon. Redaksjonen vår jobber hardt for å lage artikler om det som skjer i firmaet både på hjemmesiden vår og i sosiale medier. Denne gangen har redaksjonen gitt meg oppgaven med å skrive artikkel om mine første 900 dager i firmaet. 

Men hvem er det egentlig som teller antall dager de har jobbet et sted? Barn teller dager; Antall dager til jul, til bursdager og til 17. mai. Barn er eksperter på nedtelling til sine viktige milepæler. Apropos dager i mai – så er det rart at i prosjektet mitt har man planlagt at veldig mye skal være ferdig i slutten av mai. Lurer på om noen hadde telt antall sannsynlige arbeidsdager i mai før fristene ble satt? Så for 2019 har jeg sjekket og kommet til at det er 20 arbeidsdager i mai – hvis vi regner med de «inneklemte» dagene. Milepæler har vi jo også i Promis Qualify. For eksempel den årlige turen i september der hele selskapet tar en langhelg på et spennende reisemål. Jeg har gode minner fra turene til Piemonte og Bordeaux, og i år gleder jeg meg til å reise til Tsjekkia. 

Julemiddagen har også blitt en hyggelig tradisjon som vi ofte gjennomfører etter nyttår da stressnivået til de fleste har sunket. Ja, 900 dager er jo nesten 2 og et halvt år da. Det kvalifiserer ikke akkurat til gullklokke, men for ett år siden fikk jeg muligheten til å kjøpe aksjer i selskapet noe som for meg gir en tettere knytning til driften av selskapet.

Etter 900 dager er dette noe av det jeg liker best i ved å jobbe sammen med de flinke folka i Promis Qualify: 
Vår kultur der vi sammen velger og gjennomfører de aktivitetene vi ønsker å gjøre. Vi kan i stor grad påvirke hvordan vår «jobbkalender» skal se ut. Jeg har fått jobbe i spennende oppdrag hos kunder som satser på test og der ny teknologi er viktig i prosjektene. 
At vi sammen kan bidra økonomisk til å forbedre utdanningen og arbeid for kvinners rettigheter i Nepal. Dette gjennom vårt samarbeid for andre år på rad med Education for Life Nepal.