Promis Qualify arrangerer gratis frokostseminar i samarbeid med Confex

 

Frokostseminar om test og testledelse gir deg praktiske tilnærminger om testing i smidige prosjekter og testmiljøer. Oslo, 3.juni kl 08-10

Konkrete tips for bedre test og testledelse sammen med gratis frokost

Promis Qualify og Confex Norge inviterer til gratis frokostseminar om test og testledelse 3. juni på Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge. I løpet av to timer får du en rolig og hyggelig start på dagen, sammen med verdifullt faglig påfyll om:

  • Testing i smidige prosjekter – en praktisk tilnærming
  • Testmiljø: fra snublestein til hjørnestein? Erfaringer fra en stor norsk organisasjon

Meld deg på her

Testing i smidige prosjekter – en praktisk tilnærming

I Scrum ser man på test først og fremst fra utviklernes synsvinkel, hva skjer da når testledere og testeksperter kommer inn med sine perspektiver? Frokostseminarets første innlegg gir deg en praktisk tilnærming på hvordan dette kan løses i praksis.

Testmiljø: fra snublestein til hjørnestein? Erfaringer fra en stor norsk organisasjon

Har du opplevd utfordringer med koordinering, allokering, eller tilgjengelighet på testmiljø? Frokostseminarets andre innlegg gir deg et spennende innblikk i reisen med å profesjonalisere håndteringen av testmiljø i en stor norsk organisasjon.

Frokostseminaret passer for alle som vil bli bedre på test og testledelse

Seminaret passer for alle som jobber med test av programvare, enten du er leder for systemutvikling, prosjektleder, tester, testleder, kunde som kjøper programmer eller arbeider med kvalitetssikring av IT-systemer.

Tid: Onsdag 3. juni – kl 08.30 – 10.00 på (Frokost og registrering fra kl 08.00)
Sted: Louise Restaurant & Bar, Aker Brygge, Stranden 3, 0250 Oslo
Pris: Gratis (Blir du forhindret i å møte, og ikke melder deg av seminaret,vil du bli fakturert et no-show-gebyr på 500,-)

Frokostseminaret holdes i samarbeid med Confex

Confex er en av Skandinavias største uavhengige kurs- og konferansearrangører. De utvikler og gjennomfører over 350 arrangementer for privat og offentlig virksomhet hvert år. Vi tilbyr en rekke kurs innen softwaretesting og testledelse - der de fleste kursene holdes på norsk.

Se mer på:

www.confex.no/softwaretesting

Promis Qualify ansetter senior testleder Pål Berg

Promis Qualify fortsetter sin vekst og nyeste ansettelse er Pål Berg, som starter i rollen som Senior testleder 1. juni 2015.

Pål Berg er en svært erfaren testleder som har over 30 års erfaring fra IT-bransjen.

Gjennom hele sin karriere har han fokusert på kvalitet i IT-prosjekter, og har benyttet ulike metodikker for å sikre dette.

Pål har jobbet som testleder i mange store prosjekter, og har den siste tiden hatt testlederansvar for store smidige leveranseprosjekter, der han har hatt tett samarbeid med utviklerne.

Som prosessleder har Pål planlagt og gjennomført forbedringer i utviklingsprosesser og arbeidsmetoder.  Han har vært med på å utvikle organisasjoner fra vannfallprosess til smidige metoder både på kunde og leverandørsiden. Pål har også hatt fagansvaret for test i flere av de organisasjonene han har operert i.

Vi er svært glad for å få Pål med på laget!

Promis Qualify holder foredrag på Trondheim Test Conference 2015

Har du opplevd utfordringer med koordinering, allokering, eller tilgjengelighet knyttet til testmiljø?

Paola Aarbakkes foredrag forteller om reisen med å profesjonalisere håndteringen av testmiljø i en stor norsk organisasjon.

Basert på disse erfaringene vil foredraget eksemplifisere nytten av å tenke testmiljø i hele prosjektets livsløp, viktigheten av et godt business case ved nye testmiljøinvesteringer, samt vise hvordan en fornuftig betalingsmodell gjør at prosjektene selv betaler for den nytten de har av gode testmiljøer!

Foredraget tar sikte på å inspirere andre til å gjøre en tilsvarende reise – fra snublestein til hjørnestein!

 

«Trondheim Test Conference 2015» går av stabelen 21. april og arrangeres av Den Norske Dataforening. Mer om arrangementet og programmet finner du her.

Promis Qualify og PROMIS holder foredrag om strukturert gevinstberegning på PROSJEKT 2014

 

 

«Gevinster» og «arkitektur» er to begreper man sjelden ser i samme setning – kan man beregne nytten av en investering i arkitektur?

Gunnar Olving og Paola Aarbakke holder foredraget «Strukturert gevinstberegning i et arkitekturprosjekt» og vil prøve å inspirere deg til å gjøre noe lignende det de har gjort – nemlig å etablere en detaljert og sammenhengende struktur der kost/nytte for hver enkelt delleveranse er knyttet til en gevinstberegning som både tar hensyn til finansielle og kvalitative effekter. 

«Prosjekt 2014» går av stabelen 13. november i Lillestrøm og arrangeres av Prosjekt Norge og Den Norske Dataforening. Mer om arrangementet og programmet finner du her.