Testledelse

Våre konsulenter kan gå inn i rollen som testleder i alle faser av prosjekter eller programmer og ta gjennomføringsansvar for alle områder som gjelder test:

  • Fra testpolicy til teststrategi
  • Fra teststrategi til testplaner for alle testfaser
  • Fra testplaner til testgjennomføring - koordinering av testressurser og testmiljø - overvåking og rapportering av framdrift og feilstatus
  • Fra testgjennomføring og rapportering til testavslutning

Våre konsulenter kan:

  • Planlegge og gjennomføre akseptansetest
  • Følge opp leverandører
  • Følge opp kontrakt og sikre at kontraktsbetingelser og krav blir oppfylt
  • Implementere testplaner og oppfølging i ulike testverktøy
  • Gi opplæring i testprosess og bruk av støtteverktøy
Vårt hovedfokus er å gi ledelsen et godt beslutningsgrunnlag ut fra produktkvalitet og forretningsrisiko