Testrådgivning

Promis Qualify tilbyr rådgivning innen test og kvalitetsarbeid til prosjektledere, testledere og andre lederfunksjoner:

  • Forbedring av testprosesser
  • Bruk av verktøy til å effektivisere kvalitets- og testprosesser
  • Kompetansebygging gjennom spesialtilpassede kurs og opplæring
  • Testmetodikk, testpolicy og teststrategi på virksomhetsnivå eller programnivå
  • Strategi for automatisering av tester
  • Etablering av testsenter / test som tjeneste i virksomheter
  • Anskaffelse av testtjenester og testverktøy
  • Kontraktsrådgivning innen testområdet

Vårt hovedfokus er å gi ledelsen et godt beslutningsgrunnlag ut fra produktkvalitet og forretningsrisiko