DockerTesting - Del 1: En kort introduksjon til Testing med Docker

Av Richard Rostad, Promis Qualify

Hva er egentlig alle disse docker og kubernetes tingene og hvorfor er det interessant for oss som driver med test?

For mange i testbransjen er alle disse relativt nye begrepene bare ord som ikke strengt tatt gir mye mening. Vi forholder oss gjerne til de samme gamle og velkjente grensesnittene vi alltid har gjort; det være seg brukergrensesnitt eller API-er når vi tester.

Teknologien under blir ofte litt uinteressant og fjern; testene våre er jo de samme uansett? Imidlertid legger slike teknologivalg føringer både for utviklings- og testmetodikk samtidig som de åpner for nye muligheter. Aller viktigst er vel kanskje at kontainerteknologi gir en ganske annen distribusjon av typer feil og det er for oss på test viktig at vi tilpasser oss den verden vi faktisk lever i.

Hvorfor kontainere?

La oss tenke oss en situasjon der du skal teste en tjenerapplikasjon gjennom et API.
Applikasjonen kjører på en *nix Platform og bruker en rekke rammeverk og biblioteker og kjører gjennom en hyllevare webtjener. NoenTM setter opp et testmiljø og vi begynner å teste. Etter at man har rettet en del feil flyttes applikasjonen over i produksjonsmiljøet. Så slutter ting plutselig å virke som det skal. Merkelige feil dukker sporadisk opp, feilsøking tar betydelige mengder tid og stressfaktoren er høyere enn strengt tatt komfortabelt.

Les mer …

Testautomatisering for enhver pris?

Av Sidsel Wang Skudal, Promis Qualify

Vi vil så gjerne kvalitetssikre programkoden vår best mulig og da må vi testautomatisere!

Eller må vi alltid det?

Jeg vil dele noen tanker og spørsmål det bør tas stilling til før dere setter i gang prosessen med utvikling av testautomatisering.

Før igangsettelse av testautomatisering bør vi utføre en behovsvurdering og definere et forretningsmål med testautomatiseringen; - hva er det man egentlig ønsker å oppnå med automatiseringen? Ved å automatisere uten å vite hva man vil oppnå fører fort til et mislykket automatiseringsprosjekt, da det er vanskelig å vite om målet blir nådd ved veis ende. Husk også at automatisering kun er et verktøy for å oppnå et mål.

Noe som også er viktig å ha klart for seg er at testautomatisering ikke må ses på som et venstrehåndsarbeid i et prosjekt men må betraktes som et eget utviklingsprosjekt. Det er liten forskjell på å skrive testkode og å skrive produksjonskode.

Les mer …

Digital årsmiddag 2021

Tradisjonen tro har Promis Qualify en årsmiddag på nyåret, for å feire hverandre, fjorårets prestasjoner og hendelser, og å møte det nye året sammen. På grunn av pandemien ble årets middag noe senere enn vanlig, og heldigital. Det la imidlertid ingen demper verken på maten, stemningen eller humøret!

 

Les mer …

Promis Qualify og Education for Life etablerer skolebiblioteker også i 2021

For fjerde år på rad skal Promis Qualify og Education for Life, Nepal arbeide sammen med å etablere skolebiblioteker.
Dette har blitt en del av kulturen i Promis Qualify og vi gleder oss til å være med å hjelpe da vi tror at kunnskap kan være veien ut fra fattigdom.

Det er plukket ut 12 skoler som alle har sendt forespørsel om støtte til bøker, ingen av disse har noe bibliotek i dag.
Noen skoler har mistet bygninger og dermed bøkene sine i jordskjelv, noen har ikke bøker for barn og noen har ikke nok bøker til alle.
Til sammen har disse skolene nær 2000 elever, så vi treffer veldig mange barn.

Det har allerede i år vært en bokleveranse som kan leses om her på EFL sine egne hjemmesider.

Les mer …

Magical Thinking - Part 3: Cargo Cult Security

 Av Richard Rostad, Promis Qualify

En cargo cult er som kjent når man legger stor innsats i å gjøre “alt” riktig uten at man får forventede resultater, ofte fordi man ikke har full forståelse eller oversikt over årsakssammenhenger. De originale cargo cult-ene oppstod ved at øybefolkninger etterapet amerikanske soldater i håp om at transportfly skulle komme med ‘cargo’. (Har forøvrig noen lagt merke til at når noe sendes over land med bil så heter det ship-ment mens når det sendes med lasteskip over havet så heter det car-go? Engelsk er et merkelig språk.)

Kan man dog kalle noe for en cargo cult når det ikke finnes noen som gjør det riktig og kan etterapes?

La oss se litt på moderne it-sikkerhet. Mellom 2003 og 2018 har det gått 15 år. Det er 15 år med forskning på sikkerhet, opplæring og bevisstgjøring av brukere vedrørende sikkerhet, implementering av mer teknisk sikkerhet, kryptering har blitt tilgjengelig for den allmenne sluttbruker og vi har endog fått en blank og fin ISO standard for sikkerhet som har gjennomgått to revisjoner (2005 og 2013) og stadig flere bedrifter og organisasjoner blir sertifisert etter ISO 27001.

Med andre ord skulle sikkerheten bli bedre og bedre.

Les mer …

3 artikler om testledelse

Det er mange meninger om hva testledelse er og hva det bør være.

Lena Jonhaugen har i år skrevet hele 3 artikler der hun belyser dette fra flere vinkler:

"Tør du la være å engasjere en testleder?"

"Testledelse er ikke prosjektledelse light"

"Testleder vs. Prosjekttrekanten"

 

Les mer …

Digitalisert julebord


2020 er året da de aller fleste tradisjoner må hives overbord, eller litt halvhjertet utsettes til neste år. Da er vi jo tilbake til normalen igjen...
Spesielt ved juletider er det vanligvis mye som skjer. Men i stedet for å avlyse alt, går det an, i noen tilfeller, å tenke litt nytt. Firmaets årlige julebord kan være ett av de områdene.
Å tenke nytt i 2020 betyr ofte: "Kan vi gjøre det på Teams?". Så når noen i Promis Qualify oppdaget online kokkekurs, var ikke veien lang til julebord på Teams.

Det ble bestemt dato og klokkeslett og invitasjon til Teams-møte ble sendt ut. Så var det å melde seg på og vente på at råvarene skulle bli levert på døra hjemme hos hver enkelt. Det var opprinnelig planlagt at råvarene skulle bli levert dagen før julebordet. Det ble ikke helt slik, men alle fikk leveranser i god tid før julebordet startet.

Både ansatte og partnere hadde forberedt seg godt, så når vi logget oss på møtet var nok de fleste kjøkken i beredskap. Det startet med velkommen og skåling til pc'en. Og selv om vi var på Teams for n'te gang denne dagen, så var jo alle invitert hjem til alle, samtidig. Og det var veldig hyggelig.

Les mer …

Testleder vs. Prosjekttrekanten

Forfatter: Lena Jonhaugen, Promis Qualify


I en tidligere artikkel “Testledelse er ikke prosjektledelse light“ diskuterte vi ulikheter og likheter mellom Testleder og Prosjektleder. Der var vi såvidt innom Prosjekttrekantens ulike elementer, men drøftet ikke noe mer ulike prioriteringer og konsekvenser av disse.

En viktig oppgave for Prosjektleder er ofte å gjøre et valg av hvilke(t) av elementene i Prosjektstyringstrekanten det skal styres etter. Her brukes litt ulike begreper, vanligvis er disse: Tid, Penger eller Omfang (Kvalitet).

I alle fall i prosjekter med mer tradisjonell gjennomføringsmetodikk. I mindre prosjekter med metodikk nærmere DevOps, vil releasene være så små at trekanten i praksis forsvinner.

Så er det ulike 'versjoner' av denne trekanten. Med "Tid, kostnad, kvalitet" eller "Tid, kostnad, omfang (kvalitet)", da med et 'balansepunkt' som skal vise vekting og balanse mellom disse.
Og på noen igjen er 'kvalitet' lagt som et fjerde element 'inni' trekanten som da også skal hensyntas.

Les mer …

Bøker fra Promis Qualify på plass i skolebibliotekene i Nepal

Nepal har, som vi skrev i forrige artikkel om vårt samarbeid med Education for Life, Nepal, vært under en lang lockdown. Men da skolene åpnet igjen startet prosjektet opp igjen, og Meena gjennomførte utdeling av bøker på rekordtid!

Vi har lykkes med å levere bøker og utstyr til syv skoler i tre forskjellige distrikter. Under er en liten oppsummering fra besøket hos to av skolene.

På skolen "Shree Bhagwati Basic School, Malika Rural Municipality-6 Myagdi" hadde de bare begrenset med bøker for barn, og lærerne var veldig glade for å få bøker til bibliotekene under denne pandemien. Som en lærer sa, "folk er redde for å reise eller besøke steder, men EFL tør å besøke og komme med fantastiske ting til skolen vår".  De setter stor pris på arbeidet vårt.

Les mer …

Education for Life, Nepal - oppdatering etter korona lock down

Gode nyheter!

Etter månedsvis med lock down i Nepal kan Education for Life, Nepal fortsette vårt felles prosjekt. De to første bibliotekene er allerede etablert, men Nepal har vært under lock down siden mars, så prosjektet har måttet vente. Det viktigste i denne tiden har uansett vært liv og helse for alle som bor i områdene og i utgangspunktet har harde kår. Nå åpner endelig skolene igjen.

Bøker er kjøpt inn, og har bare ventet på å bli kjørt ut, og i dag kom endelig dagen hvor Meena kunne dra ut for å levere bøkene. Så da håper vi på nye oppdateringer fra Nepal om ikke lenge.

Promis Qualify har siden 2016 støttet og arbeidet sammen med Education for Life, Nepal i ulike prosjekter.

Les mer …

Karriere

Har du engasjement for fagområdet test? Verdsetter du fleksibilitet, faglig fellesskap og utvikling? Vi er på jakt etter flere dyktige senior testledere.

Les mer om jobb i Promis Qualify

Tjenester

Vi leverer uavhengige konsulenttjenester innenfor test, testledelse og testrådgivning. Vi har ledelsesperspektiv – vi er testledere og testrådgivere med lederevner, som kommuniserer godt med ledelse og forretning. I tillegg til sterk faglig tyngde innenfor fagområdet test.

Les mer om våre tjenester

Om oss

Promis Qualify har som mål å bli ansett som det sterkeste faglige miljøet innenfor våre tjenesteområder. Gjennom vårt partnerskap med PROMIS-familien har vi tilgang til erfaring og kompetanse i to av Norges mest fremtredende fagmiljøer innen IKT- prosjektledelse, IKT-anskaffelser, arkitektur og kvalitetssikring.
Sammen kan vi gi en unik verdi til våre kunder.

Les mer om oss

Følg oss på sosiale medier

qualifyever#qualifyever