5 på rad, ODIN er vår arena!


Promis Qualify fornekter seg ikke, og er for femte år på rad plukket ut til å holde foredrag på Testkonferansen ODIN.

I år er det Dag-Vidar Lorgen som skal holde foredraget "Testing på sporet – hvordan distribuerte teams testing går på skinner i Europa ved hjelp av sesjonsbasert testing".

Foredraget er basert på prosjektet han arbeider i hos ERESS. ERESS er et europisk partnerskap for avregning av strømforbruk på tog. Ved å belyse det faktiske forbruket av strøm i stedet for estimering av togenes strømforbruk gis togselskapene insentiver til å kjøre økonomisk og spare både store summer og strøm.

Presentasjonen vil vise hvordan de arbeider med kvalitetssikring av avregningsløsningen, hvordan vi jobber sammen med partnerlandene samt hvordan smidig testing ved hjelp av sesjonsbasert testing har forbedret samarbeid på tvers av land, trass i at vi er i midten av en pandemi.


Testkonferansen ODIN foregår i år fysisk og avholdes 25. november hos Rebel, Universitetsgata 2, 0164 Oslo.

Promis Qualify er også i år sponsor og stiller med lyntale.

Fullt program her: https://event.dnd.no/odin/program-2021/

 

"Visst fanden skal der skytes med skarpt!"

Dette er som kjent oberst Birger Eriksen's berømte sitat fra 9. april 1940. De lærde strides dog om han virkelig uttalte seg på denne måten, men hans rolle som kommandant på Oscarsborg under senkingen av Blücher er det ingen tvil om. Den tyske invasjonen ble forsinket med ett døgn, noe som gjorde det mulig for konge, regjering, storting og Norges Bank's gullbeholdning å komme seg ut av Oslo i tide.
Denne historien fikk vi fortalt flere ganger på vår årlige Promis Qualify-tur, sammen med andre historer om Oscarsborg og dens rolle opp gjennom århundrene.

Vanligvis så samles vi på Gardermoen for en litt mer fjerntliggende destinasjon, men denne gang startet turen tidlig om morgenen med RIB fra Aker Brygge. Vi fordelte oss på to båter slik at noen fikk en tur med mer hopp og sprett enn de andre, men alle kom veldig våkne frem og var klare for fagdag med strategiarbeid. Seinere ble det også tid til leker og konkurranser, historisk omvisning på Oscarsborg, og både drikke og mat i tilstrekkelige mengder. 

Siden reisen i år var såpass kortreist, så kunne våre respektive være med på historisk omvisning og middag siste kvelden, og den avsluttende RIB-turen på søndag.

Les mer …

Bøker på ville veier i Nepal

Education Improvement prosjektet i Nepal leverer!!

Det er imponerende å lese hvordan de kjemper seg gjennom pandemi og monsun, med muldyr og til fots, over fosser og stryk på rasfarlige veier og stier, for å levere bøker til leselystne skoleelever langt, langt, langt ute på landsbygda, høyt oppe i fjellene.

Les hele historien her: http://www.educationforlifenepal.com/?p=1535

 

 

Velkommen Sten Finckenhagen

Sten er opprinnelig fra Hamar, men har bodd mesteparten av tiden i Oslo. For et par år siden ble bylivet byttet ut med en landlig tilværelse i området Eidsvoll Verk for å kunne bo nærmere naturen og få mer rom til familien og plasskrevende hobbyer.

Sten har over 20 års erfaring fra IT-bransjen innen programvareutvikling, testing og kvalitetsvurdering. Det var mens han arbeidet som programvareutvikler at han fattet interesse for testing og kvalitetsvurdering etter å ha observert hvor store og kostbare konsekvensene av feil og mangler kan bli dersom helhetlig tenkning og kvalitetsvurdering i alle ledd ikke prioriteres i tide.

Han har jobbet som testleder, programvaretester, prosjektleder og IT-arkitekt i en rekke bransjer i privat og offentlig sektor. Han har også jobbet med ERP-systemer i en årrekke.

Sten brenner for kvalitet i alle sammenhenger og god struktur og orden gjør ham sjeleglad. Med alderen har han innsett at god dokumentasjon er undervurdert, noe som har ført til at han dokumenterer alt mulig i OneNote både på privaten og i jobbsammenheng.

På fritiden skrur han på gamle motorsykler. Mekking og kontinuerlig forbedring gir like mye glede som å bruke motorsyklene når de omsider er ferdigskrudd. Ellers liker han og kona å gå turer i skog og mark i nærområdet og sykle til nærmeste Mix-kiosk for å kjøpe is når været innbyr til det.

Sten ble kjent med Promis Qualify gjennom Dag-Vidar, Espen, Haavard og Pål i et oppdrag for Ruter og det var samarbeidet med dem som fikk Sten til å innse at den høye standarden på fagmiljøet i Promis Qualify var et gode man rett og slett ikke kan takke nei til om anledningen byr seg.

Sten gleder seg til å begynne i Promis Qualify for å bli bedre kjent med de nye kollegene, nyte godt av fagfellesskapet, og bidra etter beste evne.

Sommeravslutning 2021

Endelig kunne vi samles igjen, og årets sommeravslutning med en koselig hagefest, med god mat, godt drikke og høy stemning.

En etter en møtte glade opp, spente på å se se hverandre igjen, og du verden så hyggelig det var.

Ekstra koselig var det med maten som kom fra Uncle B - Koreansk BBQ, koreansk barbeque hvor alt av kjøtt og grønnsaker var preparert på forhånd, og vi satt sammen rundt bordte og grillet maten på små bordgriller.
Det er godt å samles rundt et måltid som 'tar litt tid'.

Desserten kom som lekre kaker fra Mendels Oslo, et fransk konditori på Bislett.

Samtalene gled lett hele kvelden, det var som vi aldri hadde vært fra hverandre.

Vi ønsker alle en god sommer!

 

 

Big testing: Testing av veterinærinstituttet

Vi har satt oss ned på Teams med vår kollega, Christian Brødsjø, for å få hans tanker rundt prosjektet Campus Ås og hans tanker rundt testingen av dette som en helhet.

Kan du gi en kort oppsummering av prosjektet? Hva er unikt i dette?

Bygninger, ulike seksjoner, levende dyr, døde dyr, smittevern mm.

“Prosjektet Campus Ås omhandler Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen sin flytting fra eksisterende fasiliteter på Adamstuen i Oslo til nybygg på Ås ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet. Nybygget består av åtte sammenknyttede bygninger med rundt 2400 rom og har et brutto bygningsareal på hele 63.100 kvm. Bygningene inneholder blant annet laboratorier, dyrehospital, akvarier og andre spesialarealer. Her finner man det siste innen veterinærmedisinsk utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr. Kostnadsrammen er på svimlende ca. 8,5 mrd. kr. Høye krav til smittevern medfører strenge bygningstekniske løsninger, avanserte tekniske installasjoner og sikkerhetsprosedyrer. En av begrunnelsene for å flytte var nettopp at den gamle bygningsmassen på Adamstuen ikke lenger tilfredsstilte moderne og tidsriktige krav til smittevern.”

Hvordan tilnærmer man seg test i prosjekter av denne typen, der flere fysiske elementer er del av scope?

“Et godt utgangspunkt for virksomhetstest i byggeprosjekter som Campus Ås er å kartlegge de mest kritiske arbeidsprosessene først; hvilke oppgaver skal utføres av hvem og hvor i de nye fasilitetene? Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag omfatter blant annet beredskapsansvar og nasjonale referansefunksjoner for alle de alvorligste smittsomme sykdommene på landdyr og akvatiske organismer, samt alvorlige sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker – de såkalte zoonosene. Veterinærinstituttet undersøker biologiske prøver tatt av bl.a. veterinærer, fiskehelsebiologer og Mattilsynet i hele landet ved mistanke om sykdom eller ved fôr- eller mattrygghetsproblematikk. Når vi så har kartlagt de viktigste funksjonene og forankret testomfanget med ledelsen, så begynner jobben med å mappe prosessene opp mot bygg, rom, tekniske anlegg, IKT-løsninger, brukerutstyr og interne arbeidsrutiner for å forstå det faktiske testomfanget vårt. Selve testene gjennomføres litt forenklet sagt som en simulert “ordinær-dag-på-jobben” med de faktiske brukere og med fokus på ett eller flere kritiske områder. Alt skjer under oppsyn av ulike observatører (som ikke blander seg inn i brukerens gjennomføring), og etterfølges av en felles debrief for å samle alle inn observasjoner og avvik som man har oppdaget underveis. Dette er en gjentakende prosess som fortsetter til alt fungerer som forventet for brukerne.”

Hva skiller test i dette prosjektet fra test i andre prosjekter?

Les mer …

DockerTesting - Del 1: En kort introduksjon til Testing med Docker

Av Richard Rostad, Promis Qualify

Hva er egentlig alle disse docker og kubernetes tingene og hvorfor er det interessant for oss som driver med test?

For mange i testbransjen er alle disse relativt nye begrepene bare ord som ikke strengt tatt gir mye mening. Vi forholder oss gjerne til de samme gamle og velkjente grensesnittene vi alltid har gjort; det være seg brukergrensesnitt eller API-er når vi tester.

Teknologien under blir ofte litt uinteressant og fjern; testene våre er jo de samme uansett? Imidlertid legger slike teknologivalg føringer både for utviklings- og testmetodikk samtidig som de åpner for nye muligheter. Aller viktigst er vel kanskje at kontainerteknologi gir en ganske annen distribusjon av typer feil og det er for oss på test viktig at vi tilpasser oss den verden vi faktisk lever i.

Hvorfor kontainere?

La oss tenke oss en situasjon der du skal teste en tjenerapplikasjon gjennom et API.
Applikasjonen kjører på en *nix Platform og bruker en rekke rammeverk og biblioteker og kjører gjennom en hyllevare webtjener. NoenTM setter opp et testmiljø og vi begynner å teste. Etter at man har rettet en del feil flyttes applikasjonen over i produksjonsmiljøet. Så slutter ting plutselig å virke som det skal. Merkelige feil dukker sporadisk opp, feilsøking tar betydelige mengder tid og stressfaktoren er høyere enn strengt tatt komfortabelt.

Les mer …

Testautomatisering for enhver pris?

Av Sidsel Wang Skudal, Promis Qualify

Vi vil så gjerne kvalitetssikre programkoden vår best mulig og da må vi testautomatisere!

Eller må vi alltid det?

Jeg vil dele noen tanker og spørsmål det bør tas stilling til før dere setter i gang prosessen med utvikling av testautomatisering.

Før igangsettelse av testautomatisering bør vi utføre en behovsvurdering og definere et forretningsmål med testautomatiseringen; - hva er det man egentlig ønsker å oppnå med automatiseringen? Ved å automatisere uten å vite hva man vil oppnå fører fort til et mislykket automatiseringsprosjekt, da det er vanskelig å vite om målet blir nådd ved veis ende. Husk også at automatisering kun er et verktøy for å oppnå et mål.

Noe som også er viktig å ha klart for seg er at testautomatisering ikke må ses på som et venstrehåndsarbeid i et prosjekt men må betraktes som et eget utviklingsprosjekt. Det er liten forskjell på å skrive testkode og å skrive produksjonskode.

Les mer …

Digital årsmiddag 2021

Tradisjonen tro har Promis Qualify en årsmiddag på nyåret, for å feire hverandre, fjorårets prestasjoner og hendelser, og å møte det nye året sammen. På grunn av pandemien ble årets middag noe senere enn vanlig, og heldigital. Det la imidlertid ingen demper verken på maten, stemningen eller humøret!

 

Les mer …

Promis Qualify og Education for Life etablerer skolebiblioteker også i 2021

For fjerde år på rad skal Promis Qualify og Education for Life, Nepal arbeide sammen med å etablere skolebiblioteker.
Dette har blitt en del av kulturen i Promis Qualify og vi gleder oss til å være med å hjelpe da vi tror at kunnskap kan være veien ut fra fattigdom.

Det er plukket ut 12 skoler som alle har sendt forespørsel om støtte til bøker, ingen av disse har noe bibliotek i dag.
Noen skoler har mistet bygninger og dermed bøkene sine i jordskjelv, noen har ikke bøker for barn og noen har ikke nok bøker til alle.
Til sammen har disse skolene nær 2000 elever, så vi treffer veldig mange barn.

Det har allerede i år vært en bokleveranse som kan leses om her på EFL sine egne hjemmesider.

Les mer …

Karriere

Har du engasjement for fagområdet test? Verdsetter du fleksibilitet, faglig fellesskap og utvikling? Vi er på jakt etter flere dyktige senior testledere.

Les mer om jobb i Promis Qualify

Tjenester

Vi leverer uavhengige konsulenttjenester innenfor test, testledelse og testrådgivning. Vi har ledelsesperspektiv – vi er testledere og testrådgivere med lederevner, som kommuniserer godt med ledelse og forretning. I tillegg til sterk faglig tyngde innenfor fagområdet test.

Les mer om våre tjenester

Om oss

Promis Qualify har som mål å bli ansett som det sterkeste faglige miljøet innenfor våre tjenesteområder. Gjennom vårt partnerskap med PROMIS-familien har vi tilgang til erfaring og kompetanse i to av Norges mest fremtredende fagmiljøer innen IKT- prosjektledelse, IKT-anskaffelser, arkitektur og kvalitetssikring.
Sammen kan vi gi en unik verdi til våre kunder.

Les mer om oss

Følg oss på sosiale medier

qualifyever#qualifyever