Liv Krabberød begynner i Promis Qualify

Fra 15. august er Liv en del av Promis Qualify teamet.

Liv har 10 års erfaring fra testledelse både på systemtest- og akseptansetestsiden i komplekse IT-prosjekter. Hun har innsikt og interesse for helheten i IT-prosjekter og erfaring fra ulike roller i IT-prosjekter, som anskaffelsesprosessansvarlig, prosjektleder / -koordinator og fasilitator for krav- og prosessanalyse.

Liv er opptatt av testledelse som en integrert del av prosjekter og fokuserer på å utvide testledelse til kvalitetsledelse. Hun brenner for å ta i bruk smidige metoder og elementer fra innovasjon i testledelse gjennom tidlig og smidig testing i analyse- og designfasen for å redusere risikoen i prosjektets scope.

Liv kan gi kundeverdi både innen testrådgivning og testledelse. Hun er testmetodisk sterk, og har hatt ansvar for å etablere en enhetlig testmetodikk med fokus på forretningsdrevet testledelse i Telenor Group, samt ledet faggruppen for testledelse i et av Norges største konsulentselskaper.

Liv har tunge sertifiseringen både innen test, prosjektledelse og smidig prosjektgjennomføring: ISTQB Advanced test manager, PMP, Scrum master, Prince2 og Lean Six Sigma Yellow belt.

Vi ser fram til et givende samarbeid, velkommen til oss!