Fullt hus i Praktisk testledelse

Tirsdag 11.12 og onsdag 12.12 var 13 deltakere samlet i Bjørvika konferansesenter for kurs i Praktisk testledelse. Odd Fidje fra Promis Qualify var kursholder.
Deltakerne var engasjerte og lærevillige, og hadde et bredt spenn av erfaring fra både privat og offentlig sektor, og fra flere bransjer. Det ble dermed mange gode diskusjoner og delte erfaringer rundt test og testledelse i forskjellige sammenhenger, og på forskjellige nivåer.

Spesielt temaer rundt teststrategi, smidig test, testledelse og feilrettingsprosessen vekket positivt engasjement og debatt. Det ble også tid til hyggelig samvær over en deilig julelunsj begge dager. 

De viktigste temaene som ble gjennomgått var:

  • Suksesskriterier for god testing
  • Hvordan etablere og anvende en teststrategi
  • Roller i og rundt et testteam
  • Hvordan sikre en effektiv feilrettingsprosess
  • Rapportering og ledelse av test
  • Innføring i hvordan du planlegger, leder og evaluerer smidig testing

Kurset bygger på etablert teori og beste praksis. Det har et praktisk fokus med vekt på erfaringsdeling, og passer for alle som enten jobber eller skal jobbe med test og testledelse. Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

Våren 2019 arrangerer vi nye kurs sammen med Confex. Følg med på deres hjemmesider for mer informasjon om tidspunkter og innhold.