I Computerworld mars 2019 kan du lese en artikkel av vår kollega Richard Rostad. Den omhandler testdata, og hva NAV gjør for å syntetisere testdata for sine systemer. Et viktig poeng for NAV har vært å ikke bare oppfylle kravene i ny personvernforordning, men å muliggjøre bedre testing. Og mer effektiv testing. Fra å ha brukt en uforholdsmessig stor andel av testinnsatsen på å klargjøre testdata basert på produksjonskopier er NAV på vei til en situasjon med enkel ad hoc generering av syntetiske data, som attpåtil er bedre enn produksjonsdata.

I artikkelen beskrives det arbeidet NAV gjør internt i etaten med syntetisering av testdata til sine interne systemer. I tillegg er NAV engasjert i og støtter et pågående tverretatlige samarbeidet om test og testdata, hvor Skatteetaten er initiativtaker og pådriver. Som eier av Folkeregisteret jobber Skatteetaten med å etablere en syntetisk testbefolkning og mulighet for å simulere hendelser på testbefolkningen som eksterne parter (herunder andre offentlige etater) kan lytte på. I følge Skatteetatens nettsider er planen å gjøre den syntetiske testbefolkningen tilgjengelig for utvalgte pilotkonsumenter i test fra august 2019.

Richards artikkel i Computerworld er en smakebit på en mer dyptpløyende fagartikkel om samme tema som finnes på våre nettsider.

Trykk på artikkelen til venstre for et mer lesevennlig format, eller les den på Computerworld (krever innlogging).