EuroSTAR 2019 - A STAR is re-born

EuroSTAR er den største og viktigste konferansen for software testing i Europa. Der samles over 1000 fagfolk i alle avskygninger for en uke med faglig påfyll, nettverksbygging og temperaturmåling. I år ble konferansen arrangert i vakre Praha.

 Praha by night

Vi i Promis Qualify har satt kompetansedeling høyt på agendaen. Derfor er vi veldig stolte av vår "streak" med foredrag både på både EuroSTAR og Testdagen Odin 3 år på rad. På årets EuroSTAR var det Kristina Lassen Tangen som var vårt bidrag til konferanseprogrammet. Kristina har også tidligere holdt foredrag på EuroSTAR, i Manchester 2011. Den gangen var tema erfaringer med smidig testing i et stort utviklingsprosjekt, et tema som fortsatt har relevans. Men på årets utgave av EuroSTAR hadde Kristina og hennes prosjektleder i Tolldirektoratet fått antatt et foredrag om testingen av Ekspressfortolling.

 

Men hva er Ekspressfortolling?

I Tolletaten pågår det et digitaliseringsløp, der målet er å etablere heldigitale og automatiserte løsninger for all vareførsel. Herunder inngår Ekspressfortolling. Men hva er det? Ekspressfortolling beskrives av Tolldirektoratet selv som en løsning for heldigital og smidig grensepassering. Tolletaten har utviklet en manifestløsning for speditørbedrifter, der informasjon om varer og transportmiddel sendes inn elektronisk og behandles av Tolletaten før kjøretøyet ankommer grensen. Transporten gis en «grønn» eller «rød» status. Statusen angir hvorvidt varene kan fristilles automatisk og kjøretøyet kan passere grensen uten å måtte stoppe.

Ekspressfortolling

Når transporten ankommer, registreres den ved hjelp av ANPR-kamera ved innkjøring til tollområdet. Ved grønn status får sjåføren grønt lys og kan kjøre rett gjennom tollområdet uten å stoppe - noe som naturligvis er veldig tidsbesparende for transportører med et stort antall grensepasseringer.

 

Men hva har det med testing å gjøre?

Ekspressfortolling innebærer en stor omlegging av fysisk layout på tollstasjonen og på berørte prosesser, både hos etaten, transportørene og sjåførene. Derfor er løsningen under uttesting ved Ørje tollsted, for å se om løsningen er så robust og effektiv at den kan utvides til flere grensestasjoner. Ekspressfortolling er en unik løsning, med tilhørende potensial for feilsituasjoner. Passende nok valgte derfor Marianne og Kristina tittelen "Beyond borders - Field Testing the World's First Frictionless Border Crossing" på foredraget.

Tittel 

Ikke helt som planlagt, men vellykket likevel 

Forberedelsene til foredraget hadde pågått i ukevis. Men så; Surprise! Prosjektleder Marianne måtte i siste liten melde pass til hele konferansen og Kristina måtte snu seg rundt og ta hele presentasjonen alene. Litt forhøyet puls der en periode, men for oss som kjenner Kristina er det ingen overraskelse at hun tok den utfordringen på strak arm. Og resultatet ble veldig godt mottatt. De nesten 100 fremmøtte fikk en innføring i løsningen, før det ble fokusert på de utfordringene man har opplevd etter at løsningen kom fra laboratoriet og ut i praktisk bruk. Morsomme historier og video fra utprøvingen ble på en engasjerende måte delt med en lydhør forsamling. Mange spørsmål og kommentarer fra salen var et tydelig tegn på at temaet var interessant for testfaglige eksperter fra mange land.

På scenen 

Hva med deg? Er du glad i å holde foredrag, dele kompetanse eller har du bare lyst til å bli en del av et godt testfaglig miljø? Se på muligheten for å få jobb i Promis Qualify!