Daglig leders julebrev 2019

Julen nærmer seg med stormskritt og det er på tide med en fot i bakken - en titt i bakspeilet for å summere opp 2019. I fjorårets julebrev skrev jeg om et på alle måter vellykket 2018 og positive forventninger til jubileumsåret i.f.m. vårt 5-års jubileum.
Ble 2019 også bra? Hvordan var jubileumsåret? Les videre og finn det ut!

Markedet, kundene og prosjektene

Julekuler

For oss, som for alle bedrifter, er tilgangen på kunder og oppdrag det aller viktigste. Og 2019 har gitt et fortsatt godt marked for SW testing tjenester. Oppdragssituasjonen har vært veldig god, med full sysselsetting gjennom hele året.

Ekstra gøy er det å bli kjent med nye kunder. Og 2019 har gitt oss flere: Fremtind, Aera og Bane NOR kan nevnes spesielt - kunder med store og spennende planer for fremtiden, som vi håper å samarbeide med i lang tid.

Men det er eksisterende kunder som utgjør hovedtyngden av oppdragsmengden. Det ble mange oppdragsforlengelser hos eksisterende kunder også i 2019. Faktisk har hele 8 av de 11 som har jobbet hos oss hele 2019 fortsatt samme kunde ved utgangen av 2019 som de hadde ved inngangen til året! Da får vi tro at konsulentene er fornøyd med kunden og kunden er tilfreds med resultatene som produseres.

Vi synes det er viktig å ha oppdrag både i privat og offentlig sektor, men vi har hele tiden hatt mest oppdrag i offentlig sektor. Fordelingen mellom offentlig og privat sektor er ganske uendret det siste året, med 3/4 av vår omsetning i offentlig sektor. Det er mange store og spennende digitaliseringstiltak som igangsettes i offentlig sektor. Fra år til år varierer det hvilke etater som skal modernisere seg, men alt i alt forblir den samlede etterspørselen fra offentlig sektor høy. Og med et stort antall rammeavtaler der, engasjerer vi oss gladelig i store og små digitaliseringsprosjekter. Det er ingen tegn til at disse kundene slipper opp for spennende oppgaver for flinke testkonsulenter i 2020.

2019 har altså gitt oss masse spennende å jobbe med og vi tror våre ansatte har spennende prosjektoppgaver å gå til daglig i 2020 også!

Et spennende og synlig fagmiljø

Eurostar

Å være et sterkt og synlig fagmiljø er viktig for oss i Promis Qualify. Det er en del av vår identitet. Og i 2019 har mine kolleger imponert meg igjen. For å ta det største først: For tredje år på rad har dyktige kolleger holdt foredrag både på EuroSTAR og på Testdagen Odin! Det er imponerende av et lite selskap. I tillegg har flere ansatte holdt en rekke større og mindre presentasjoner på fagsamlinger hos kunder o.l. Ingen nevnt, ingen glemt.
At Promis Qualify deler kunnskap med fagmiljøet er ikke nytt. Men det som er nytt i 2019 er vår satsing på intern, kollektiv kompetansebygging. Her samarbeider vi nært med gode kolleger i vårt søsterselskap, PROMIS. De har masse god kompetanse som også er tilgjengelig for oss og vice versa. I Qualify har vi arrangert to fagkvelder i år. En om maskinlæring og en om testautomatisering. Begge glimrende og lærerikt arrangert av spisskompetente kolleger, med Richard Rostad i spissen. Ingen tvil om at det skal videreføres i 2020, med nye muligheter for faglig påfyll fra både kolleger og eksterne ressurser.
For å være synlige må vi også klare å formidle det vi gjør til omverdenen. Og her har vi en liten, men svært effektiv redaksjon som tryller ut en lang rekke flotte publiseringer, som deles i ulike kanaler. Tusen takk til alle som bruker sin tid og kompetanse for å sette Promis Qualify på kartet!

Sosialt

Når vi til daglig sitter spredt ute hos kunder er det viktig for oss å ha gode, sosiale møteplasser. Der kan vi møtes, dele erfaringer fra våre kundeprosjekter og ha det hyggelig med likesinnede. Og 2019 har, tradisjonen tro, gitt oss mange fine stunder sammen. Det er en liste som jeg tror overgår de fleste arbeidsplasser:

Du skal høre mye

I tillegg har vi gjort det til vane å møtes på pub'en etter det månedlige allmøtet. Ikke verst det! Det er tydelig at ansatte i Promis Qualify setter pris på å treffe kolleger i hyggelige omgivelser :-)

Samfunnsansvar

EFL Nepal

I 2019 har vi videreført samarbeidet med Education for Life, Nepal og støttet deres innsats for å hjelpe unge kvinner med å bekjempe stigma rundt menstruasjon. En super sak å få bidra til. Men økonomisk er bidraget i år redusert noe, fordi vi også har ønsket å bidra til et annet godt formål i samme land. For å få fremgang og vekst er det viktig at Nepal kan lykkes med IT-prosjekter. Vi har derfor bidratt til et seminar på Kathmandu Universitet, som tar sikte på å profesjonalisere gjennomføring av IT-prosjekter i landet. To nokså ulike måter å hjelpe samme land altså, men forhåpentligvis like viktige.

Vekst og rekruttering

De foregående årene har vår evne til å vokse vært det vi nok har vært minst fornøyd med. Ikke at vi ønsker å bli veldig mange, men vi tenker vi vil ha flere fordeler av å bli litt flere ansatte. Men for å være trofaste mot de kvalitetskravene vi stiller til ansatte i Promis Qualify, har vi innfunnet oss med at veksten blir beskjeden. Er man kresen, så tar det tid! Veldig gøy er det da å ha fått 4 nye, flotte kolleger i 2019. Og vi har allerede to til på vei inn dørene i 1Q2020. Da blir vi 17 ansatte. Av de siste 6 som har valgt en fremtid i Promis Qualify er hele 5 kvinner. Tidlig i 2020 blir kvinneandelen på 8 av 17 ansatte. Det er vi fornøyd med.
Promis Qualify er en nydelig bukett mennesker som jeg er så stolt av å få representere!

2019 oppsummert og forventninger til 2020

Testdagen Odin

2019 har blitt et veldig godt år - på alle måter. Men det har ikke kommet av seg selv. Det har kommet av fantastisk innsats fra alle ansatte som med dedikasjon og kunnskap går ut og hver dag bidrar til verdiskapning hos våre kunder. Hver dag er vi der ute i prosjekter og strever for å gjøre produktkvaliteten bedre, beslutningene mer velinformerte og produksjonen mer effektiv. Men i blant er det greit å stoppe opp og klappe hverandre på skuldrene, rette ryggen og takke hverandre for innsatsen. Og et årsskifte er en passende anledning til det. Nå skal vi få en velfortjent pause fra prosjektene, lade batteriene, nyte god mat og godt samvær med våre nærmeste, før vi tar ny sats og gyver løs på et nytt år. Og med den fantastiske gjengen vi er og med en ordrereserve full av spennende prosjekter, kan jeg ikke tro noe annet enn at også 2020 skal bli fantastisk. Vi vet vi får enda flere dyktige og flotte kolleger. Vi vet at vi gjør masse spennende arbeid både hos kunder og internt. Vi vet vi skal treffes i mange fine øyeblikk med godt samvær med kolleger - både på turer, fine middager og brune pubturer. Og vi vet at vi skal utgjøre en forskjell både for kundene våre, for gode kolleger, for fagmiljøet i Norge og for de mindre heldigstilte i Nepal. Vi er privilegerte, stolte og optimistiske! La 2020 komme!