Fagkveld innen Virksomhetstest

Alle mann på hjemmekontor har ingenting å si for gjennomføring av fagkvelder i Promis Qualify. Her møtes vi allikevel.

Så, en onsdag i juni møttes vi via videokonferanse til fagkveld i 'Virksomhetstest'.
Christian Brødsjø tok oss gjennom en presentasjon av hvordan planlegge test av prosjekter som ikke 'bare' består av IKT og 'systemer'. Som referanseprosjekter viste han eksempler fra bl.a. nye Veterinærinstituttet.

Testscenarier for virksomhetstester utarbeides med utgangspunkt i virksomhetens krav til funksjon i arealene og arbeidsprosedyrer. Her må det tas hensyn til de ulike involverte aktører og grensesnitt, prosedyrer, geografisk plassering og tekniske anlegg.

Christian Brødsjø

Vi jobbet også i grupper med et allerede oppsatt scenario, som beskrev et automatisert bibliotek med flere elementer og integrasjoner. Espen Schaathun hadde lagt mye flid i oppgaven, som var både detaljert og spennende - og høyaktuell. Oppgavene gikk på å identifisere de enkelte verdikjedene/testområdene som bør testes, samt å vurdere hvilke grensesnitt som er spesielt kritiske.

Det var stort engasjement i diskusjonene, og vi fikk vi trening i å lese scenario med et ekstra øye på testobjekter.

Etter endt fagkveld har vi alle fått mer innsikt i hvordan benytte teknikker fra planlegging av software-prosjekter til byggeprosjekter og andre ‘annerledesprosjekter’.