Vi tror på medeierskap!

Høsten er en fin tid. Å komme tilbake etter en avslappende sommerferie og møte gode kolleger igjen. Å starte med gode hverdager igjen. Å stupe inn i nye, spennende prosjekter. Men det er en ting til. På høsten tar vi i Promis Qualify opp nye aksjonærer. Ansatte, så klart. Det er alltid hyggelig å kunne ønske en kjær kollega velkommen som medeier. I Promis Qualify får nemlig alle ansatte mulighet til å bli medeiere i selskapet. Det er selvfølgelig frivillig å kjøpe aksjer, og de fleste slår til på tilbudet om å kjøpe aksjer i egen bedrift.

For oss er det helt logisk. Promis Qualify er på noen måter ganske annerledes enn andre selskaper. Hos oss er det et usedvanlig nivå av demokrati og medbestemmelse. Alle viktige veivalg besluttes rundt et bord der alle ansatte sitter og hvor alles røst blir hørt og vektlagt. Med en så inkluderende kultur er det bare logisk at også alle ansatte får anledning til å eie en bit av selskapet. Og de som bidrar på ekstraordinær måte til å videreutvikle selskapet og våre tjenester får også anledning til å kjøpe flere andeler. Vi tror det er en inspirasjon og fin gulrot når man finner anledning til å gjøre en ekstra innsats.

"Sikkert hyggelig med aksjer, men har det noen reell verdi?", spør du kanskje.

Ja, visst er det fordeler for den ansatte:

  • Sterke driftsresultater hvert år gir oss muligheten til å dele ut hyggelige summer til våre ansatte aksjeeiere. En avkastning langt utover andre lav-risiko investeringer. Altså en ekstra belønning for å bidra til et veldrevet selskap når utbytte betales en gang i året.
  • Aksjene stiger i verdi når selskapet blir mer verdifullt. Når du en dag skal forlate selskapet, enten du bytter jobb eller pensjonerer deg, så kan du forvente å selge aksjene for en høyere sum enn du investerte.
  • Trivelig generalforsamlingsmiddag med gode medaksjonærer - en årlig, veletablert tradisjon.
  • Tryggheten i at man som medeier har en formell påvirkningsmulighet dersom store endringer planlegges for selskapet.

Også for bedriften er det fordeler. Det bidrar til langsiktighet, engasjement og lojalitet blant våre ansatte. Og det er ikke bare noe vi tror. Stiftelsen Aksje-Norge, hvor bl.a. NHO og LO er blant stifterne, mener at det virker. Og vi opplever det samme. Men kanskje viktigst av alt; det er i tråd med den grunnleggende kulturen i selskapet - alle ansatte involveres aktivt i styring og drift av Promis Qualify.

Er du nysgjerrig på om en jobb i Promis Qualify er noe for deg? Ta en titt her for å finne ut mer. Eller se 'Promis Qualify - The Movie' - filmen om oss.

 

 Foto avCathal Mac an BheathaUnsplash