Buddy-ordning

Vi har en stund hatt tanken om å ha en Buddy-ordning, for å få til en enda tettere kobling mellom Qualify-medarbeidere. Ved at vi enkelt kan møtes to og to for å diskutere jobb og private temaer. Dette da livet som konsulent jo innimellom kan føles litt ensomt, og tilknytningen til selskapet kan tidvis føles fjern.

Vi er jo såpass spredd geografisk og oppdragsmessig, så dette kan være en uformell og trygg måte å raskere fange opp og få luftet krevende utfordringer i oppdragene. Både for veiledning og for å sette i gang tiltak.

Vi har hatt en Buddy-ordning av frivillig karakter i ca 7 måneder nå. Av de som har vært med så karakteriseres dette som en suksess.

De fleste Buddy-parene har hatt over 4 møter og det er ca. 50% av møtene, som selv i koronatid, har skjedd i det offentlige rom. Noen har til og med benyttet anledningen til å ta møtet som en rusletur i hverandres nabolag - det kan anbefales!

Noen Buddy'er rakk ikke å starte opp før koronaen dro igang. Det har for de vært vanskelig å møtes og de følte at møtene mellom Buddy'er bør være ansikt til ansikt, spesielt det første. Mens andre med stort hell har gjennomført Buddy-møter på Teams.

Kriterier for gode møter:

  • Ikke book møterom. Buddy fungerer best på kafe eller pub, over en kaffe eller en pils (eller til nøds på Teams hjemmefra).

  • Buddy-møtet skal være en løs samtale, der man snakker om seg selv, både private og jobbmessige temaer. 

    • Man kan altså f.eks også kunne snakke om en skitur man var på.

    • Med jobb så menes det både rent faglig og prosjektmessig, men også temaer som motivasjon, samarbeid, kommunikasjon, tidstyver og hindringer.

  • Buddy-møtet bør være umiddelbart etter arbeidstid, for å være i riktig modus.

  • Buddy-møtet bør ha fast frekvens, f.eks. månedsvis eller annenhver måned.

  • Man bør sette av minst 1 time til Buddy-møtet, slik at man ikke stresser.

  • Det er viktig å forstå at dette er et lagspill, og at man derfor har ansvar overfor hverandre

I tillegg til kriteriene ramset opp under her så skal det sies at de fleste Buddy’er tar oftere kontakt med hverandre for en rask prat i tillegg til møtene.

En forsiktig konklusjon etter noen måneder i drift er at ordningen bringer de ansatte nærmere hverandre og at eierskapet til et godt miljø i et konsulentselskap sitter hos hver enkelt ansatt.

Til slutt så gjengis en tilbakemelding fra to Buddy'er:

“På første Buddy-møte fikk jeg luftet en del bekymringer og reelle problemer som jeg følte var stoppende for mitt arbeide. Min Buddy kom med forslag og eksempler hvordan han hadde løst tilsvarende problemer i sitt prosjekt. Etter å ha tenkt litt på dette og relatert det til mine egne utfordringer, fant jeg en løsning på flere av de.
Og jeg fikk tatt tak i de og kunne begynne å produserte det jeg kunne begynne på. Både med de forutsetningene jeg hadde - og de som enda er uavklart.
Første Buddy-møte endte faktisk med bedre nattesøvn“