Kvinner i Promis Qualify

Mangfold i arbeidslivet, kvinner i IT, hvordan står det egentlig til i dag?

Vi kan starte med litt statistikk fra 2018 (hentet fra ODA nettverk): I dag er ca. en av fire som jobber i IT-bransjen kvinner (28 %), i 2013 var andelen på 19 % så kvinneandelen er økende. Andelen kvinner som søker på IT-relaterte studier er også i vekst, det er stadig flere kvinner som søker seg til disse studiene og det gjelder også de tunge tekniske studiene.

Men vi har fortsatt en vei å gå i bransjen, Kvinner er underrepresentert i alle stillingskategorier, men trenden er i aller høyeste grad svært positiv. Det blir flere kvinner i alle stillinger i IT-bransjen og det er også flere kvinnelige studenter i IT-fagene.Så hvordan står det til i Promis Qualify? I 2013 var vi tre stykker som startet med en ide om en ny IT-satsing relatert til fagområdet test, kvinneandelen var svimlende høy sett i forhold til resten av bransjen, to av tre da vi startet planleggingen.

I 2014 var den offisielle oppstarten av selskapet og Promis Qulify så dagens lys. 2/3 kvinneandel i  oppstarten, og den gode trenden har fortsatt. Vi har vokst til 17 ansatte og akkurat nå er kvinneandelen på 8 av 17, noe som utgjør 47 %, langt over bransjestandard.

Når det gjelder styre og stell så må vi også si oss godt fornøyde: I ledelsen er to av tre kvinner, i styret er vi to av fem.

Gjennom vår modell med

  • høy grad av medbestemmelse over selskapets utvikling
  • medeierskap: Vi tror på medeierskap
  • tilbud om en fleksibel og god karriere med mulighet for oppdrag hos et mangfold av oppdragsgivere
  • lønnsmodell som gir like betingelser til alle

tror vi at vi har lagt til rette for et godt mangfold av medarbeidere. Vårt ønske er å  fortsette med å rekruttere de aller beste, både kvinner og menn, og kanskje bikke kvinneandelen til 50 % ved neste ansettelse?

Vi ønsker oss flere kvinner!