Promis Qualify på Testdagen Odin 2020

I november 2020 var det endelig duket for ODIN igjen. På grunn av den spesielle situasjonen vi er i om dagen, ble konferansen denne gangen først mulig å gjennomføre i november. Denne gangen avholdt i heldigital versjon over to dager, torsdag 5. og fredag 13. november. Promis Qualify var imidlertid med både som partner og med foredrag. Vi er glade for å kunne bidra til det som er blitt en norsk konferanse med høyt nivå og kvalitet!

Promis Qualify stilte i år med hele 4 foredragsholdere.

Dag 1 torsdag 5. november

Først ut var Lena Jonhaugen og Pål Berg. Under tittelen "No time to Die" holdt de et engasjerende foredrag hvor de fikk mulighet til å dele av sin lange erfaring og trekke noen store linjer. Foredraget tok oss veldig visuelt gjennom Testlederens og James Bonds overlappende historie og utvikling, helt fra 60-tallet til våre dager. Og hvordan Testlederen på samme måte som James Bond har bidratt til, tatt i bruk og tilpasset seg endringer i teknologi, metodikk/prosess, kompetanse og organisasjon. Det ble vist relevante scener fra en rekke James Bond-filmer og gitt konkrete eksempler på hva Testleder kan lære av James Bond's bragder og feil.

Odd Fidje holdt en lyntale over det humørfylte temaet "Antiteststrategier i teori og praksis".
En 'Antiteststrategi' er en måte å arbeide på, som alle vet er lite effektivt, men ofte kan bli slik allikevel om man som testleder ikke tar ansvar og følger opp. Et eksempler på en 'Antiteststrategi' er:
"Lag gjerne en risikovurdering, men la i praksis inngrodde vaner og gamle leveranser være styrende i testgjennomføringen".

  
 Lena og Pål i godt driv, mens Odd gjør seg klar


Dag 2 fredag 13. november

På dag 2 fulgte Espen Schaathun opp på en forbilledlig måte med et svært aktuelt og ferskt eksempel angående "Datakvalitet fra buss til app".
Ruter har bygget en helt ny digital plattform for å samle data som er viktige for virksomheten. Ved bruk denne sikrer man datakvalitet hele veien fra dataprodusenter til datakonsumenter, noe som er viktig for at organisasjonen skal kunne ta i bruk dataene og ha tillit dem. For eksempel korrekte passasjertellinger for å kunne regulere antall busser og avganger på en rute, og deteksjon av bussens passeringer på alle holdeplasser for å beregne tidsestimater.

 
 

Espen tegner og forklarer. Bildet viser hvordan presentasjonen så ut på online-sending


Selv om det har sine utfordringer å holde foredrag foran et kamera og med få tilhørere i salen, ble foredragene godt mottatt og fikk gode tilbakemeldinger. Folk, både i salen og på nett, hadde mange spørsmål - veldig gøy!

Siden det ikke var mulig med fysisk stand i år hadde vi i stedet en digital variant, hvor deltakerne på konferansen kunne logge seg på og stille spørsmål og få mer informasjon. Selv om de store folkemengdene uteble, fikk de som kom innom slått av en hyggelig prat, overbrakt hilsener til gamle kjente og delt noen erfaringer.

Selv om ODIN 2020 ble en annerledes konferanse, holdt den høyt nivå både på gjennomføring og innhold, med mange gode foredrag. Vi er glade for at den ble gjennomført og gleder oss til neste år, når vi alle forhåpentligvis kan samles fysisk igjen.