Velkommen Sten Finckenhagen

Sten er opprinnelig fra Hamar, men har bodd mesteparten av tiden i Oslo. For et par år siden ble bylivet byttet ut med en landlig tilværelse i området Eidsvoll Verk for å kunne bo nærmere naturen og få mer rom til familien og plasskrevende hobbyer.

Sten har over 20 års erfaring fra IT-bransjen innen programvareutvikling, testing og kvalitetsvurdering. Det var mens han arbeidet som programvareutvikler at han fattet interesse for testing og kvalitetsvurdering etter å ha observert hvor store og kostbare konsekvensene av feil og mangler kan bli dersom helhetlig tenkning og kvalitetsvurdering i alle ledd ikke prioriteres i tide.

Han har jobbet som testleder, programvaretester, prosjektleder og IT-arkitekt i en rekke bransjer i privat og offentlig sektor. Han har også jobbet med ERP-systemer i en årrekke.

Sten brenner for kvalitet i alle sammenhenger og god struktur og orden gjør ham sjeleglad. Med alderen har han innsett at god dokumentasjon er undervurdert, noe som har ført til at han dokumenterer alt mulig i OneNote både på privaten og i jobbsammenheng.

På fritiden skrur han på gamle motorsykler. Mekking og kontinuerlig forbedring gir like mye glede som å bruke motorsyklene når de omsider er ferdigskrudd. Ellers liker han og kona å gå turer i skog og mark i nærområdet og sykle til nærmeste Mix-kiosk for å kjøpe is når været innbyr til det.

Sten ble kjent med Promis Qualify gjennom Dag-Vidar, Espen, Haavard og Pål i et oppdrag for Ruter og det var samarbeidet med dem som fikk Sten til å innse at den høye standarden på fagmiljøet i Promis Qualify var et gode man rett og slett ikke kan takke nei til om anledningen byr seg.

Sten gleder seg til å begynne i Promis Qualify for å bli bedre kjent med de nye kollegene, nyte godt av fagfellesskapet, og bidra etter beste evne.