Bøker på ville veier i Nepal

Education Improvement prosjektet i Nepal leverer!!

Det er imponerende å lese hvordan de kjemper seg gjennom pandemi og monsun, med muldyr og til fots, over fosser og stryk på rasfarlige veier og stier, for å levere bøker til leselystne skoleelever langt, langt, langt ute på landsbygda, høyt oppe i fjellene.

Les hele historien her: http://www.educationforlifenepal.com/?p=1535