5 på rad, ODIN er vår arena!


Promis Qualify fornekter seg ikke, og er for femte år på rad plukket ut til å holde foredrag på Testkonferansen ODIN.

I år er det Dag-Vidar Lorgen som skal holde foredraget "Testing på sporet – hvordan distribuerte teams testing går på skinner i Europa ved hjelp av sesjonsbasert testing".

Foredraget er basert på prosjektet han arbeider i hos ERESS. ERESS er et europisk partnerskap for avregning av strømforbruk på tog. Ved å belyse det faktiske forbruket av strøm i stedet for estimering av togenes strømforbruk gis togselskapene insentiver til å kjøre økonomisk og spare både store summer og strøm.Presentasjonen vil vise hvordan de arbeider med kvalitetssikring av avregningsløsningen, hvordan vi jobber sammen med partnerlandene samt hvordan smidig testing ved hjelp av sesjonsbasert testing har forbedret samarbeid på tvers av land, trass i at vi er i midten av en pandemi.


Testkonferansen ODIN foregår i år fysisk og avholdes 25. november hos Rebel, Universitetsgata 2, 0164 Oslo.

Promis Qualify er også i år sponsor og stiller med lyntale.

Fullt program her: https://event.dnd.no/odin/program-2021/