Erfaringsutveksling om kontinuerlig produktutvikling

Onsdag 6. april hadde Promis, Promis Navigate og Promis Qualify et felles fagarrangement åpent for alle på Rebel i Oslo. Alle tre firmaene flyttet hit for en liten tid siden og lokalene egner seg veldig godt til denne typen arrangement.

 

 

Temaet for kvelden var kontinuerlig produktutvikling – hva må til for å lykkes? Og når skal du kanskje ikke drive kontinuerlig produktutvikling? Hvordan utvikle arkitektur for selvdrevne team og hvordan skal man teste og hvor mye bør man automatisere. Bør man automatisere alt?

Vi fikk høre tre innlegg fra hhv en prosjektleder, en arkitekt og en testleder der de delte erfaring og tanker rundt temaet.

 

Prosjektlederen

Først ut var Promis. De har etter hvert blitt en ganske stor gjeng bestående av prosjektledere. Vi fikk høre et veldig bra innlegg av Ingrid Wiig der hun delte mye fra egne erfaringer og gjorde det hele veldig håndfast og lett å relatere seg til, også for en testleder. Hvordan endre til smidig prosess og unngå kaos? Hun dro parallellen til gode gamle fossefall som en stor tankbåt der alle satt sammen i en stødig retning. Men tankbåten er tung å snu og stoppe. Og smidig som at mindre grupper satt i hver sin robåt og rodde i alle retninger – kanskje litt kaos for noen? I hvert fall hvis man ikke styrer det riktig. Det er viktig å få alle småbåtene til å ro i samme retning når man kjører smidig. Autonome team betyr ikke null samarbeid og koordinering med andre team.

 

Arkitekten

Etterpå fikk vi et spenstig foredrag fra David Skogan i Promis Navigate. Navigate er den ferskeste i Promis-familien og består av en liten, men stadig voksende, gjeng med arkitekter. Vi fikk lære om hvordan man kan tilpasse arkitektur fra en kompleks løsning med mange avhengigheter, der en liten endring ett sted fører til store og kompliserte endringer andre steder, til en løsning med de samme komponentene, men mindre avhengigheter. Det er vanskelig å drive kontinuerlig utvikling med hyppige leveranser hvis man har mange tunge avhengigheter.

David tok også opp at TEST er viktig! Det likte vi i Promis Qualify. Vi vet jo fra før at arkitekten er vår venn og taler ofte test sin sak, gjerne i en fase av prosjektet der test ikke har kommet med enda.

 

  

Testlederen

Til sist holdt vår egen Haavard Gulbrandsen et innlegg om test og kontinuerlig produktutvikling. Han viste oss den ideelle prosessen, med automatisering over hele fjøla, og den reelle prosessen der det ofte er minimalt med automatisering og kanskje på feil plass? I hvert fall sett ut fra et gevinstperspektiv.

 

 

Automatisering bør jo begynne med enhetstester og andre tester som utviklere normalt skal gjøre. Her er det mye gevinst å hente, men man skal jo selvsagt alltid se på det i et kost/nytte-perspektiv. Det er ikke absolutt alle tester som nødvendigvis lønner seg å automatisere. Haavard viste en fin graf som illustrerer nettopp dette:

 

Vi i Promis Qualify er jo testledere og ser på test sammen med kvalitet. Test er ikke bare å teste når noe er klart til test, men fokus på kvalitet fra planlegging til design og utvikling, samme om man følger inkrementell iterativ prosess eller mer fossefall. Under kontinuerlig produktutvikling kommer fokuset på kvalitet lettere og tettere på de tidligere prosessene, hvis man gjør det riktig og jobber etter en definert prosess og ikke ror i alle retninger i hver sin robåt.

 

Dette må vi gjøre igjen!

Det var veldig hyggelig å se at det kom en del utenfor Promis-familien og det kom flere bra spørsmål og tanker fra salen underveis.

Etter det faglige ble mange med ned på Skråplanet, i kjelleren på Rebel, for litt sosialt, et glass og videre diskusjon om temaet for kvelden.

Vi er vel alle enige i at dette ga mersmak og vi må få til flere slike kvelder der vi får prosjektlederens, arkitektens og testlederens syn/erfaring med et tema.

 

Følg oss gjerne på LinkedIn for å få oppdatering på fremtidige arrangementer.