Velkommen Martin Berg!

 

 

Vi har vært så heldige å få Martin Berg til Promis Qualify med oppstart 03.10!

Martin bor i Oslo og har over 20 års erfaring med bla. testrådgivning, testledelse, prosjektledelse og kvalitetsledelse. Han leverer kvalitetsprodukter i både smidige og klassiske prosjekter. Martin har også erfaring med ledelse av smidig testing, distribuert testing, ende-til-ende testing av forretningsprosesser og operasjonelle rutiner samt koordinering av kvalitetssikring på tvers av nordiske land.

Han er sertifisert ISTQB Advanced Test Manager, Prince2 og ITPP project manager, Scrum Master og REQB Certified Professional for Requirements Engineering.

Erfaring og sertifisering innen prosjektledelse hjelper ham til å fungere som en effektiv støttespiller for prosjektleder og forretningssiden, som er avhengig av testleders rapportering for å fatte beslutninger – basert på kunnskap om produktkvalitet og forretningsrisiko.

Martin har holistisk syn på utviklings- og testprosess, -metodikk og -prosedyrer, fra spesifikasjon og implementering, testing til operasjonell klarhet– «helheten er mer enn summen av dens deler». Gjennom store komplekse prosjekter, innså han viktighet av samspillet mellom alle delene eller alle systemer som danner en leveranse samt ende-til-ende testing, fra sluttbrukerperspektivet, av leveransen inkludert prosesser og operasjonelle rutiner.

Promis Qualify sin høye standard på fagmiljøet, inkluderende og engasjerende bedriftskultur samt Martins profesjonelle interesser for bla. "Big testing" og testledelse med forretningsperspektiv førte til at han blir en del av fagfellesskapet. Han gleder seg til og å bli bedre kjent med de nye kollegene.

I fritiden får familie første prio men når tiden tilsier det, liker han å skape gode grooves på bass gitar.

Martin skal få skape gode grooves også med våre kunder i fremtiden og vi ønsker ham velkommen! Dette blir kjempebra!