10 år i ledelsen

I anledning av 10-årsjubileumet har vi tatt en prat med ledergruppen for en oppsummering og noen tanker videre.

Ledergruppen består av Salgsansvarlig Nina Uteng, Leveranse- og kvalitetsansvarlig Kristina L. Tangen og Daglig leder Remi Hansen.

"Promis Qualify har nå eksistert i 10 år. Hvilke tanker ble gjort foran oppstarten, og har selskapsetableringen  svart til forventningene?"

- Kristina: Jeg hadde en del tanker før oppstarten, men i god smidig ånd har tankene endret seg underveis. Det viktigste har hele tiden vært å skape den arbeidsplassen jeg selv ønsket meg. Og det er innfridd, synes jeg.

- Remi: Ja, vi startet jo med erfaringer fra flere ulike selskaper i IT-bransjen og opplevde at det var potensial for å skape noe mer inkluderende og demokratisk. Et sted der alle ansatte er med på å forme arbeidsplassen, både faglig, kompetansemessig og sosialt. Egentlig alle sider av selskapet. Det har vi fått til, men det er en vedvarende prosess å sikre engasjement og involvering. Vi evaluerer og forsøker å forbedre oss hele tiden.

- Nina: Enig! Samtidig var det godt å ha PROMIS som utgangspunkt og tilhørighet da vi startet selskapet. Det ga oss en ekstra trygghet med tanke på tilgang til viktige rammeavtaler, tilknytning til en anerkjent merkevare og et bredere faglig og sosialt nettverk. Det gjorde det mindre skummelt for oss å starte opp og enklere å rekruttere nye kolleger.

- Remi: En annen motivasjon fra starten var å kunne plukke de dyktige kollegene vi ønsket å jobbe sammen med. Det er veldig gøy å kunne hente inn kolleger som er fulle av entusiasme, engasjement og energi i et lite, nystartet selskap!

 

"Hva er de viktigste verdiene selskapet kan tilby sine kunder og sine ansatte?"

I den interne kulturen og selskapsutviklingen har vi adoptert verdiene balanse, inkludering og engasjement; forkortet BIE 🐝, forteller Nina.

- Remi: Ja, når vi fikk satt ord på BIE-verdiene falt ting på plass.

Alle tre er enige om at dette er viktige verdier som har blitt en realitet, f.eks. likevekt i kjønnsbalanse, vi engasjerer oss i Nepal, sosiale aktiviteter som inkluderer alle.

- Kristina: Jeg tenker det faglige engasjementet også har stor verdi for kundene våre. Konsulenter skal jo bidra med ny kompetanse hos kundene våre og faglig engasjerte ansatte vil utvikle seg videre, til beste for kundene våre.

- Remi: Ja, vi har konsulenter som er faglig engasjerte. Når de i tillegg er erfarne, selvstendige og trygge i rollen, så tilpasser de seg raskt behov og kultur hos ulike kunder. På den måten kan de bygge den tilliten som er nødvendig for å skape mest mulig verdi som kvalitetsrådgivere.

"Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter hos potensielle medarbeidere?"

- Remi: Vi er på en måte ganske kresne. Vi vil ha ansatte som både er faglig engasjerte, erfarne, selvstendige og trygge. Sånn sett legger vi lista høyt.

- Kristina: Men det er viktig å nevne at erfaring kan være mye forskjellig. Det er ikke bare de som har mange år innenfor testrådgivning og testledelse vi ser etter. Det er mange måter å opparbeide relevant erfaring.

- Nina: Ja, og det viktigste er de personlige egenskapene. Alt annet kan man læres opp i.

"Hvorfor skal man jobbe i et lite selskap som dette, er det ikke tryggere og mer interessant i de store konsulenthusene?"

- Kristina: Vi har alle erfaring fra store konsulentselskaper og så ulempene ved disse. Man blir fort en liten brikke i et stort spill, med liten mulighet for medbestemmelse.

- Remi: Ja, i et lite, ansattstyrt og selvstendig selskap som oss, er det helt andre muligheter for medbestemmelse og frihet til å styre sin egen tid. I tillegg gir et minimum av overhead oss mulighet til å tilby svært gode betingelser og et sosialt miljø som er stabilt, oversiktlig og trygt.

- Nina: De store konsulentselskapene er gode læringsarenaer for nyutdannede. All mulig honnør til dem for det. Men når man har fått noen års erfaring er det mange som synes det er mer stimulerende å få være med på å forme sin egen arbeidsplass, styre arbeidshverdagen selv og legge egne planer for sin faglige utvikling.

Alle tre er skjønt enige om at å returnere til et stort konsulentselskap ikke står på ønskelista til jul.

"Hvordan har dere feiret 10-års jubileet?"

- Remi: Vi hadde nylig en stor jubileumsfest for hele Promis-familien. Vi fikk også med oss tidligere ansatte som har vært viktige i oppbyggingen av selskapet. Denne gangen slo vi på stortromma! Vi leide et konsertlokale, hadde live musikk, ypperlig mat og innleid underholdning.

- Nina: Det var virkelig en morsom feiring. Og i en sånn setting er det gøy å spole tiden tilbake og se på hva vi har fått til på 10 år. Det har vært en fantastisk reise. Jeg er stolt av hva vi har fått til.

- Kristina: Så kan vi også nevne at vi på årets Odin-konferanse hadde stand med jubileumstema. Mange kjente og ukjente kom innom for en liten bursdagsfeiring for oss.

"Hvordan ser dere for dere at testfaget vil utvikle seg de neste årene?"

- Kristina: Vi tenker at det fortsatt er behov for testledere, i årene som kommer. Det er greit å fastslå, siden det er vårt viktigste tjenestetilbud. Men som testleder må man også tilføre kvalitetsrådgivning til kundene, for eksempel ved å være en god testrådgiver på tekniske og ikke-funksjonelle tester.

- Nina: Vi har jo i flere år hatt i vår strategi at vi ønsker å utvikle våre testledere til å kunne skape verdi også på områder som ligger utenfor de tradisjonelle testlederoppgavene i store prosjekter. Ut av det har det kommet gode tiltak for kollektiv kompetansebygging. Jeg liker å tenke på det som “T-shaped skills”.

- Remi: Med færre store prosjekter og mer organisering i autonome team med hyppige leveranser, har vi sett at behovet for testutviklere og testautomatiserere har økt. Og det tar vi med oss i våre fremtidsplaner. Men det er helt klart fortsatt viktig med gode forretningsmessige vurderinger av forretningsmessig risiko, for å få det komplette bildet i en risikobasert testtilnærming. Og det er et område der vi vet at vi er gode. Så vi går fremtiden i møte med en visshet om at vi har mye verdifull kompetanse å tilby våre kunder også i de neste 10 årene.

 

 

 

Disse tre har altså utgjort ledelsen i Promis Qualify i alle de 10 årene firmaet har eksistert.

Så da passer vi på å gratulere alle tre med 10 år i ledelsen!