Presentasjon fra EuroSTAR 2013 tilgjengelig

6. november 2013 holdt Remi Hansen fra Promis Qualify foredrag i Gøteborg på Europas viktigste konferanse på testområdet, EuroSTAR. Remi holdt et interessant foredrag om teststrategi for mer enn 200 engasjerte fagfolk. Han trakk frem åtte vanlig anti-patterns for teststrategi, dvs utbredt dårlig praksis. I tillegg kom han med flere anbefalinger knyttet til strategiprosess og dokumentasjon av teststrategi, sett fra et prosjektlederperspektiv. Et viktig poeng her er et tydeligere skille mellom teststrategi og testplaner, der han presenterte et tankesett inspirert av PRINCE2 som gir en helt annen holdning til teststrategiens innhold enn det som forfektes av internasjonale standarder som ISTQB og IEEE.

Nå kan du finne presentasjonen på Slideshare her: http://www.slideshare.net/hanrem/eurostar-2013-test-strategies-are-90-percent-waste