Promis Qualify støtter Education For Life Nepal

 

     

Sammen med vårt søsterselskap PROMIS AS støttet vi høsten 2016 / våren 2017 Education for life Nepal med tilsammen 140.000 kroner.

Etter evaluering av flere ulike prosjekter, ble Education for life og deres arbeid med å etablere skolebiblioteker i Nepal valgt. Vi ble enige om å støtte oppbygging av biblioteker i Gorkhaprovinsen som var nær episenteret og derfor hardt rammet av jordskjelvet i 2015. Området er også preget av mye fattigdom og store forskjeller mellom menn og kvinner. Education for life er en frivillig organisasjon som er avhengige av støtte og donasjoner fra bidragsytere, de tjener også noe på salg av håndlagde nepalske produkter som tepper, ull ornamenter og skjerf i Norge og Dubai. All fortjeneste fra salg går direkte til kjøp av skolebøker og annet skoleutstyr.

Vi i Promis Qualify har tro på at kunnskap er viktig for på lang sikt å komme ut av fattigdom og nød. Gjennom prosjektet som har gått over 6 faser har vi bidratt til at 12 skoler har fått bøker og annet nødvendig materiell, og over 1600 elever har kunnet få skolegang.

Bidraget har gått til kjøp av skolebøker, ulike bokhyller, opprettet biblioteker og innkjøp av andre nødvendige møbler. Alle møblene som ble bestilt er i tillegg produsert av lokale håndverkere og materialer.

 

Vi har fått løpende tilbakemeldinger fra EFL hva pengene har gått til, og vi er stolte og ydmyke over å ha fått bidratt til så store endringer i unge menneskers liv.

Vi er også stolte av våre medarbeidere som engasjerer seg for å hjelpe noen som trenger det.

Noen ord vi mottok fra Nepal:

"One child, one teacher, one book, one pen can change the world.” - Malala Yousafzai
Hurrah !! We have completed our 180 days libraries & book shelves project creating 'A Room to Read' in each of twelve schools around epicenter of Gorkha earthquake of April 2015. A nice gift to the earthquake survivors and children on the occasion of 2nd EQ anniversary.
Almost all schools were totally destroyed during the devastating earthquake. I feel myself fortunate to be able to create libraries in all these deserving schools.
Thank you Education for Life, Promis project- Norway, karmaflights Foundation Nepal and everyone who put their unconditional love, effort and contribution for helping to realize these projects with lasting impact in supporting the child education in Nepal -:) "

 

Bilder er lånt fra EFL sin hjemmeside, og er gjengitt med tillatelse.

Oppsummering fra de ulike fasene ligger her:

http://www.educationforlifenepal.com/?p=863

http://www.educationforlifenepal.com/?p=874

http://www.educationforlifenepal.com/?p=882

http://www.educationforlifenepal.com/?p=918

http://www.educationforlifenepal.com/?p=1151

http://www.educationforlifenepal.com/?p=1165

http://www.educationforlifenepal.com/?p=1180

http://www.educationforlifenepal.com/?p=1214


Hjemmeside: http://www.educationforlifenepal.com evt. Facebook-side.