Daglig leders julebrev 2017

Et nesten perfekt år!

2017 har vært et fantastisk år for Promis Qualify. Vi er svært fornøyd med det aller meste i året som har gått. Men på ett område kunne vi hatt bedre resultater. Så hva kunne gjort året enda bedre? Les videre og finn ut hva vi har fått til og hva som hindrer 2017 i å være det perfekte året for oss.

Kunder, oppdrag og avtaler

I 2017 har Promis Qualify hatt en svært god oppdragssituasjon. Fra begynnelse til slutt har alle ansatte hatt fullt belegg. Og markedet må sies å være svært godt, med veldig mange interessante forespørsler der vi ikke har hatt kapasitet til å tilby våre tjenester. 

Like viktig som å ha fullt belegg er det for alle ansatte å ha spennende oppgaver å gå til hver dag. Og det har våre ansatte hatt - ingen har ønsket å bytte til andre oppgaver, men tvert imot vært veldig fornøyd når kundene har forlenget oppdragene. Spesielt hyggelig har det vært å få noen nye kunder i.l.a. året. Vi kan nevne NorgesGruppen, NAV, Statens Vegvesen og DIFA. I tillegg har eksisterende kunder kommet med utvidelser og forlengelser. Tradisjonen tro for PROMIS og Promis Qualify, er det kunder i offentlig sektor som utgjør det største volumet, med fordelingen 69 % av våre fakturerbare timer i offentlig sektor og 31 % i privat sektor. Med forventning om store moderniserings-/digitaliserings-prosjekter i offentlig sektor i flere år fremover, er vi godt fornøyd med en hovedvekt av oppdrag hos kunder i offentlig sektor. Det oppleves som positivt når prosjektene ikke bare er spennende, men også samfunnsnyttige!

I 2017 har vi videreført godt samarbeid med vårt søsterselskap, PROMIS AS, samt våre partnere i testmarkedet, primært SOCO Norge og Testify. Disse samarbeidskonstellasjonene har vist seg suksessrike m.h.t. konkurranser om rammeavtaler. Det siste året har vi, sammen med våre partnere, vunnet rammeavtaler med potensielt viktige kunder som Skatteetaten, Bane NOR og Kompetanse Norge. Vi går optimistiske inn i 2018!

Faglig arbeid og sosialt samvær

Dette året har vi gjort utrolig mye faglig og sosialt sammen. Selv om vi alltid har vært en fin, samlet gjeng, har høstens aktiviteter gjort oss til et veldig godt sammensveiset team. For første gang dro vi på utenlandstur uten PROMIS og reiste da en usedvanlig hyggelig langhelg til Bordeaux. Med en liten gruppe og tilstrekkelig tid til bare å være sammen, kom vi hjem enda tettere knyttet.

Bare uker etter Bordeaux dro vi i samlet flokk til EuroSTAR-konferansen i København, siden vi hadde vært så heldige at en av våre ansatte fikk antatt foredrag der. EuroSTAR er ansett som den største og viktigste testkonferansen i Europa. Vår egen Christian Brødsjø holdt et imponerende foredrag om testingen av den nye terminalen på Gardermoen. Konferansedeltakerne visste å sette pris på innsatsen og stemte frem Christians foredrag som det beste på hele konferansen. Fantastisk moro og en veldig stor anerkjennelse!

Som seg hør og bør, ble det også tid til hyggelig samvær i kongens by. Dette har bidratt til enda tettere bånd mellom alle oss i selskapet. Det siste året har vi også begynt å jobbe enda mer som et kollegium, der alle ser oppgaver som trengs gjøres, bidrar til å utføre dem og sammen tar vi de beslutningene som berører oss alle.

I tillegg til EuroSTAR har ansatte i Promis Qualify også holdt foredrag på Testdagen Odin, Mobile Era, samt TestPub i regi av Norsk Testforum. I tillegg har vi avholdt to kurs i 'Praktisk testledelse' for Confex Norge. Alt i alt en imponerende innsats for kompetansedeling av et lite selskap!

Også internt har vi videreutviklet vår kompetanse. Noen flere sertifiseringer er på plass og vårt faglige arkiv har blitt utvidet med mer strukturkapital. Vi legger i 2017 ned et betydelig antall interne timer i fagarbeid. Veldig bra innsats fra hele teamet og utrolig morsomt å se det engasjementet som er for faglig arbeid!

Samfunnsengasjement

Når det går så godt med oss, er vi opptatt av å hjelpe andre som ikke er like heldige. PROMIS og Promis Qualify besluttet høsten 2016 å inngå et samarbeid med 'Education for Life, Nepal'. Dette er en veldig liten organisasjon, som gjør en fantastisk innsats for å bedre utdanningen av barn i veldig fattige områder av Nepal, som er rammet av jordskjelv. Å utdanne barna bidra til en langsiktig vei ut av fattigdommen. For de kr 140 000,- våre selskaper ga for et år siden fikk EFL hjulpet 13 skoler med bøker, bokhyller o.l. Hyggelig å kunne hjelpe noen som trenger det på en så direkte og praktisk måte. Og hos EFL går alle pengene til saken og ingenting til administrasjon eller lønn til norske ansatte.

Vi er så fornøyde med resultatet vårt bidrag har gitt at vi forlenger samarbeidet med 'Education for Life, Nepal' i ett år. Sammen med PROMIS gir vi ytterligere kr 140 000,- til nye prosjekter i Nepal. Det blir spennende å følge rapportene derfra utover i 2018.

Økonomi og vekst

Med full sysselsetning, positiv utvikling på timeratene og bra bidrag fra underleverandører blir 2017 et veldig godt økonomisk år. Selv om vi ansatte sitter igjen med hovedtyngden av omsetningen vår, så blir det et pent overskudd på bunnlinjen. Årsresultatet er ikke klart i skrivende stund, men jeg kan love gode tall takket være alles gode innsats i året som gikk.

Så til den ene saken der vi ikke kan være helt fornøyd; vi har ikke klart å oppfylle våre målsetninger m.h.t. å øke antall ansatte. De sist ankomne startet i januar og februar. I tillegg mister vi fra nyttår en konsulent som har valgt å bli fast ansatt hos kunden. Det gir oss en beskjeden vekst i 2017. Det er vi ikke fornøyd med og vil derfor intensivere arbeidet med å få ansatt flere flinke testledere i 2018. Vi har mer enn nok av forespørsler til å holde mange nye testledere sysselsatt og vi har et supert faglig og sosialt miljø. Og ikke minst; vi har en særdeles gunstig lønnsmodell. Så er du en senior testleder eller kjenner noen som er det, nøl ikke med å ta kontakt for en prat om mulighetene for jobb i Promis Qualify.

Avslutningsvis vil jeg ønske alle ansatte med familier, alle partnere og kunder en riktig god jul og et godt, fremgangsrikt nytt år!

Mvh Remi Hansen

Daglig leder Promis Qualify AS