EuroSTAR foredrag - ønskereprise på norsk!

Vi blir ikke lei av å fortelle at vår kollega Christian Brødsjø holdt foredrag på EuroSTAR i november og ble kåret av deltakerne til konferansens beste. EuroSTAR er Europas viktigste testkonferanse og konkurransen om å delta er skarp, så vi er kjempestolte når Christians foredrag ble kåret til det aller beste! 

Blant testledere vet vi at det er mange som ber sine ledere om lov til å dra på EuroSTAR, men får avslag av ulike grunner. Da er det supert at faggruppen for software testing i Dataforeningen har tatt initiativ til to medlemsmøter der de norske EuroSTAR-foredragene blir presentert i Oslo - på norsk. 

18. januar ble første medlemsmøte holdt. Det var da vår egen Christian og Computas' Anne-Cecilie Haugstvedt som holdt ønskereprise på sine foredrag. Christian var først ut og tok oss på nytt gjennom foredraget 'The Sky Is The Limit! – Or How To Test A New Airport Terminal' og det spennende oppdraget med å teste den nye terminalen på Gardermoen. En liten bonus var det at en av hans partnere på prosjektet, Kolbjørn Njøten fra Sogeti, var til stede i salen og kunne supplere med sine perspektiver på det Christian fortalte. Hvis du vil vite mer, så er lysarkene fra det opprinnelige EuroSTAR-foredraget lagt ut på EuroSTARs nettsider her

Anne-Cecilie Haugstvedt tok oss deretter gjennom sitt foredrag 'Ten Tricks for Effective Accessibility Testing', som ga en god innføring til enkle tilgjengelighetstester alle kan utføre i sine prosjekter. Morsomt og lærerikt!