Testkonferansen Odin 2018 - Promis Qualify er nok en gang med

I dag slippes programmet til Testkonferansen Odin, og nok en gang er Promis Qualify representert. Denne gangen i samarbeid med Tolletaten med et foredrag om prosjektet Ekspressfortolling: "Friksjonsfri, digital grensepassering".

For å møte morgendagens utfordringer med økt grensetrafikk implementerer Tolletaten en automatisert prosess for innførsel av varer - Ekspressfortolling

Ørje på 50-tallet

 • Grensepassering skal bli mer effektiv og smidig for næringsliv og Tolletaten
 • Nye it-løsninger
 • Integrasjoner mot eksisterende løsninger
 • Endringer i infrastruktur på grensen
 • Hele verdikjeden skal testes
  • Innlegging av data
  • Tollers behandling av data
  • Trailer ankommer grensen
  • ANPR-kamera tar bilde av skilt
  • Beskjed gis til systemet om bil kan passere automatisk
  • Lys og bom på grensen gir tegn til fører om hvor bil skal kjøre
  • Varer fristilles automatisk

Ørje på 50-tallet

Vi vil presentere hvordan testarbeidet ble lagt opp for å dekke alt fra utvikling til ferdig verdikjede og pilotering med bom, lys, kamera og store trailere som testobjekter.

Hva får du som tilhører med deg:

 • Bruk av smidig testmetodikk for å teste verdikjede som involverer alt fra tollere, ANPR-kamera, kommunikasjon med bom og svære trailere med sjåfører som ikke kan et ord norsk
 • Eksempler fra test i felten
 • En kul historie om et testoppdrag utenom det vanlige

Fra Tolletaten stiller produkteier Torunn Van Elslande, fra Promis Qualify, testansvarlig Kristina Lassen Tangen.

Testing på grensen

Hele programmet for Testkonferansen Odin ligger her: https://event.dnd.no/odin/program-2018/