Vellykket HIT-seminar om testing

Seminaret "Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger" med foredrag av Christian Brødsjø

HIT seminar

Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse (HIT) er et nettverk med fokus på IT-styring og ledelse for aktører både på kunde- og leverandørsiden i hovedstadsregionen. Gjennom seminarer o.l. er målsetningen å øke kompetansen og erfaringsdelingen mellom medlemmene. 

13. juni ble det avholdt seminar med testing som tema - "Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger". Når interessante erfaringer fra testing og testledelse skal deles er Promis Qualify sjelden langt unna. Denne gangen holdt Christian Brødsjø en presentasjon med tittelen: "Driftsklar? Hvordan verdikjedeteste det som virker uoverkommelig stort?". Han delte interessante erfaringer med testing i stor skala, med et lite testteam. Oppgaven var intet mindre enn å verdikjedeteste og evaluere driftsklarhet til en ny internasjonal flyplass til 14 milliarder kroner. Det var tydelig at foredraget engasjerte, for det kom flere gode oppfølgingsspørsmål fra salen.

Foruten Promis Qualify var det også gode presentasjoner fra Skatteetaten, Unicus og Scienta, samt en rask undersøkelse gjennomført av Magne Jørgensen fra Simula. 

Dersom du ønsker å få informasjon om fremtidige HIT-seminarer, så finner du gruppen på LinkedIn