Sommeravslutning 2018

Hva får vi når vi blander følgende ingredienser: Sol, reker, latter, Lindøya, hyggelig prat, spekemat, sjø, vin og øl, bading og gode kolleger? Jo – da får vi sommeravslutning i «Promis-familien» 😊 Sist uke var det duket for den årlige sommeravslutningen som PROMIS og Promis Qualify har sammen.

 

Festen foregikk i tradisjonen tro på Lindøya til en heldig kollega som har hytte der. Det var like hyggelig som alltid!

 

Vi håper vi får mulighet til å gjenta besøket neste år!

Nok et vellykket kurs i Praktisk testledelse

Mandag 11.6 og tirsdag 12.6 var 13 deltakere samlet i Bjørvika konferansesenter for kurs i Praktisk testledelse. Odd Fidje fra Promis Qualify var kursholder.
Deltakerne var engasjerte og lærevillige, og hadde et bredt spenn av erfaring fra både privat og offentlig sektor. Det ble dermed mange gode diskusjoner og delte erfaringer rundt test og testledelse i forskjellige sammenhenger, og på forskjellige nivåer.

Spesielt temaer rundt teststrategi, estimering, testverktøy av ulike typer og testledelse vekket positivt engasjement og debatt. Det ble også tid til hyggelig samvær over lunsj og egenprodusert is(!) begge dager.

De viktigste temaene som ble gjennomgått var:

 • Suksesskriterier for god testing
 • Hvordan etablere og anvende en teststrategi
 • Roller i og rundt et testteam
 • Hvordan sikre en effektiv feilrettingsprosess
 • Rapportering og ledelse av test
 • Innføring i hvordan du planlegger, leder og evaluerer smidig testing

Kurset bygger på etablert teori og beste praksis. Det har et praktisk fokus med vekt på erfaringsdeling, og passer for alle som enten jobber eller skal jobbe med test og testledelse. Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

Høsten 2018 arrangerer vi nye kurs sammen med Confex. Følg med på deres hjemmesider for mer informasjon om tidspunkter og innhold

 

Vellykket HIT-seminar om testing

Seminaret "Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger" med foredrag av Christian Brødsjø

HIT seminar

Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse (HIT) er et nettverk med fokus på IT-styring og ledelse for aktører både på kunde- og leverandørsiden i hovedstadsregionen. Gjennom seminarer o.l. er målsetningen å øke kompetansen og erfaringsdelingen mellom medlemmene. 

13. juni ble det avholdt seminar med testing som tema - "Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger". Når interessante erfaringer fra testing og testledelse skal deles er Promis Qualify sjelden langt unna. Denne gangen holdt Christian Brødsjø en presentasjon med tittelen: "Driftsklar? Hvordan verdikjedeteste det som virker uoverkommelig stort?". Han delte interessante erfaringer med testing i stor skala, med et lite testteam. Oppgaven var intet mindre enn å verdikjedeteste og evaluere driftsklarhet til en ny internasjonal flyplass til 14 milliarder kroner. Det var tydelig at foredraget engasjerte, for det kom flere gode oppfølgingsspørsmål fra salen.

Foruten Promis Qualify var det også gode presentasjoner fra Skatteetaten, Unicus og Scienta, samt en rask undersøkelse gjennomført av Magne Jørgensen fra Simula. 

Dersom du ønsker å få informasjon om fremtidige HIT-seminarer, så finner du gruppen på LinkedIn

 

Testkonferansen Odin 2018 - Promis Qualify er nok en gang med

I dag slippes programmet til Testkonferansen Odin, og nok en gang er Promis Qualify representert. Denne gangen i samarbeid med Tolletaten med et foredrag om prosjektet Ekspressfortolling: "Friksjonsfri, digital grensepassering".

For å møte morgendagens utfordringer med økt grensetrafikk implementerer Tolletaten en automatisert prosess for innførsel av varer - Ekspressfortolling

Ørje på 50-tallet

 • Grensepassering skal bli mer effektiv og smidig for næringsliv og Tolletaten
 • Nye it-løsninger
 • Integrasjoner mot eksisterende løsninger
 • Endringer i infrastruktur på grensen
 • Hele verdikjeden skal testes
  • Innlegging av data
  • Tollers behandling av data
  • Trailer ankommer grensen
  • ANPR-kamera tar bilde av skilt
  • Beskjed gis til systemet om bil kan passere automatisk
  • Lys og bom på grensen gir tegn til fører om hvor bil skal kjøre
  • Varer fristilles automatisk

Ørje på 50-tallet

Vi vil presentere hvordan testarbeidet ble lagt opp for å dekke alt fra utvikling til ferdig verdikjede og pilotering med bom, lys, kamera og store trailere som testobjekter.

Hva får du som tilhører med deg:

 • Bruk av smidig testmetodikk for å teste verdikjede som involverer alt fra tollere, ANPR-kamera, kommunikasjon med bom og svære trailere med sjåfører som ikke kan et ord norsk
 • Eksempler fra test i felten
 • En kul historie om et testoppdrag utenom det vanlige

Fra Tolletaten stiller produkteier Torunn Van Elslande, fra Promis Qualify, testansvarlig Kristina Lassen Tangen.

Testing på grensen

Hele programmet for Testkonferansen Odin ligger her: https://event.dnd.no/odin/program-2018/