Ikke visste vel jeg at dette var selve livet...

 Her kan du lese seks forskjellige fortellinger om hvordan det er å være en Qualify'er:

 1234 2280  1814