Om oss

Vi er et seniormiljø. Vår visjon er å bli ansett som det sterkeste faglige miljøet innenfor våre tjenesteområder.

Vi har foruten lang fartstid innen testledelse og testrådgiving, også erfaring fra ulike typer prosjekt- og linjelederroller. Dette bidrar til at Promis Qualify kan levere testtjenester med et ledelsesperspektiv – dvs testledere og -rådgivere med lederevner, som kommuniserer godt med ledelse og forretning. Vi har betydelig faglig tyngde innen test. Vi har holdt foredrag på konferanser som Scrum Gathering Global Events, EuroSTAR, Testdagen ODIN, Mobile Era og Trondheim Test Conference. I flere år har vi også jevnlig holdt kurs i 'Praktisk testledelse'. Vi er sertifisert innen ISTQB, de fleste på 'advanced' nivå, mange har også Prince2 og ITPP-sertifisering.

Promis Qualify har et strategisk partnerskap med og utspring fra PROMIS AS. Gjennom vårt partnerskap med PROMIS har vi tilgang til erfaring og kompetanse i et av Norges mest fremtredende fagmiljøer innen prosjektledelse, anskaffelser og kvalitetssikring på IKT-området.

 

Her er en nærmere presentasjon av hver og en av oss:

Remi Hansen,
Daglig leder

Remi har mer enn 20 års erfaring fra IT-konsulentbransjen, som prosjektleder, testleder, rådgiver, kvalitetssikrer og linjeleder.

Han har innehatt sentrale roller i flere av Norges største smidige prosjekter. Hans erfaring og kompetanse har gjort ham til en populær foredragsholder, med foredrag bl.a. på EuroSTAR og Scrum Gathering Global Events i USA og Europa.

Send e-post

 

Christian Brødsjø, 
Senior testleder 

Christian har lang erfaring som testleder og -rådgiver fra store, komplekse og kritiske IT-utviklingsprosjekter og -programmer innenfor mange ulike domener.

Han er fascinert av grensesnittet mellom teknologi og forretning, og alltid opptatt av å promotere verdien av profesjonell kvalitetssikring og smidig prosessforbedring. Christian er kjent som en strukturert, dedikert og løsningsorientert konsulent som alltid leverer med høy kvalitet.

Han er ISTQB Advanced test manager-, Prince2- og ITPP-sertifisert.

Send e-post

 

Espen Schaatun, 
Senior testleder

Espen har mer enn 20 års erfaring som konsulent i IT-bransjen, først som teknisk koordinator og operativ teknisk ressurs innen Service Management, senere som prosjekt- og testleder.

Han er en testleder med erfaring fra store infrastruktur- og implementeringsprosjekter. Espen er en ansvarsbevisst, strukturert og resultatorientert konsulent og kombinasjonen av teknisk kunnskap og prosessforståelse er hans styrke.

Espen er ISTQB Advanced test manager-, Prince2- og ITPP-sertifisert.

Send e-post

 

Richard Rostad, 
Senior testleder

Richard er en meget erfaren testleder og tester med over 20 års fartstid innen SW kvalitet.

Han har erfaring både fra private og offentlige virksomheter. Richard har gjennom sin karriere opparbeidet betydelig kompetanse og erfaring med teststrategi, testplaner, testdata og testverktøy. Han har hatt ansvar for kravspesifikasjonstest og akseptansetest, testledelse av IKT-infrastruktur, ytelsestesting og sikkerhetstesting.

Foruten roller knyttet direkte til test og kvalitetssikring, har han erfaring som utvikler, systemarkitekt og prosjektleder/teknisk prosjektleder. Dette gir ham en helhetlig forståelse av hele systemutviklingsprosessen.

Send e-post

 

Heidi Raae Bønke, 
Senior testleder

Heidi har til sammen over 11 års erfaring fra konsulentbransjen og inhouse-roller, hvorav over 6 år innen test og testledelse. Hun har primært jobbet med funksjonell test, men har også ledet ikke-funksjonell test. Heidi jobber bredt utover fagområdet test og kvalitet og har fokus på økt kvalitet i alle ledd i en systemutviklingsprosess.

Heidi er veldig opptatt av at forretning forstår viktigheten av test og kvalitet og at dette er en egen prosess som følger alle fasene i et prosjekt, også i planleggingsfasen, og at den fortsetter i forvaltningsfasen etter at prosjektet er ferdig.

 I tillegg til ISTQB-sertifisering på Foundation nivå, er hun sertifisert på Advanced nivå både som Test Analyst og Test Manager. Videre er hun sertifisert Scrum Master og har tatt kurs i grunnleggende prosjektledelse, samt smidig prosjektstyring.

 

Kristina Lassen Tangen,
Leveranse- og kvalitetsansvarlig

Kristina har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen, først som utvikler, senere som prosjekt- og testleder.

De siste 10 årene har Kristina utviklet spisskompetanse innen testledelse og testrådgivning. Hun har bl.a. hatt sentrale testroller i noen av Norges største smidige prosjekter. Kristina har hatt rollen som fagansvarlig for test i flere av de største IT-selskapene i Norge.

Hun har de siste årene også holdt foredrag på prestisjetunge konferanser som EuroSTAR og Scrum Gathering Global Event i Barcelona.

Kristina er ISEB Practitioner sertifisert, noe som tilsvarer alle tre advanced ISTQB sertifiseringene.

Send e-post

 

Pål Berg, 
Senior testleder 

Pål Berg har gjennom hele sin over 30-årige karriere fokusert på kvalitet. Pål har jobbet som testleder i mange store prosjekter, både smidige og fossefall.

Som prosessleder har Pål planlagt og gjennomført forbedringer i utviklingsprosesser og arbeidsmetoder.  Han har hatt fagansvar i flere av de organisasjonene han har jobbet i og har vært med på å transformere organisasjoner fra vannfallprosess til smidige metoder, både på kunde og leverandørsiden.

Pål er ISTQB Advanced test manager, Prince2 og ITPP-sertifisert.

 Send e-post

 

Odd Fidje, 
Senior testleder

Odd har over ti års erfaring fra IT-bransjen, og har jobbet som både testleder, arkitekt og utvikler.

Han har erfaring fra testing i både privat og offentlig sektor, og fra flere store, komplekse innførings- og moderniseringsprosjekter. Han har arbeidet med test og testledelse på de fleste nivåer og i alle prosjektfaser, og har mye erfaring med Scrum og smidig testing.

Odd har dokumentert solid testfaglig kompetanse med ISTQB Software Testing sertifisering på Advanced nivå både som ‘Technical Test Analyst’ og ‘Test Manager’. Han er også sertifisert innenfor prosjektledelse og smidig gjennomføring med PRINCE2 og Scrum Master.

 Send e-post

 

Dag-Vidar Lorgen, 
Senior testleder

Dag-Vidar har jobbet med test og kvalitetssikring i over 10 år.

Han har lang erfaring fra systemer med komplekse verdikjeder og en velutviklet evne til å skaffe seg en helhetlig forståelse av virksomheters fagområder. Dag-Vidar har i tillegg til test erfaring innen funksjonelt design og løsningsarkitektur samt feilanalyser.

Han er analytisk og har en evne til å finne enkle og praktiske løsninger. Han har bred erfaring fra kollektivtrafikk, energi, offentlig saksbehandling, arkiv og økonomi.

Dag-Vidar har ISTQB Software Testing sertifisering på Advanced nivå som ‘Test Manager’. Han er også sertifisert innenfor prosjektledelse og smidig gjennomføring med Scrum Master og ITPP-sertifisering.

 Send e-post

 

Her kommer det et nytt fjes i august:

Nina Uteng,
Salgsansvarlig

Nina har mer enn 25 års erfaring fra IT-bransjen, herunder mange år som konsulent.

Hun har vært akseptansetestleder i flere store profilerte offentlige IT-prosjekter som Altinn og Personlig selvangivelse på web hos Skatteetaten, samt Arena (Siamo) hos Aetat / NAV. Hun har i flere år vært testfaglig ansvarlig og ledet testsenteret i SpareBank 1 Gruppen.

I tillegg til å ha vært testleder og linjeleder har hun også erfaring som prosess- og prosjektleder.

Send e-post

 

Lena Jonhaugen, 
Senior testleder

Lena har erfaring som testleder innen tradisjonell og smidig testing i ulike IT-prosjekter, herunder utviklings-, infrastruktur- og migreringsprosjekter både på leverandør- og mottakssiden.

Hun har til sammen 20 års erfaring som utvikler, tester og testleder, samt rådgiver og driftspersonell, og har de siste årene særlig opparbeidet seg erfaring som testleder i infrastrukturprosjekter. Hun har også innehatt rollen som Fagansvarlig for test og testledelse hos tidligere arbeidsgiver.

Hun innehar ISTQB "Full Advanced Level" sertifikat (ISTQB Software Testing Advanced Technical Test Analyst, Test Analyst og Test Manager), Prince2 Practitioner, ITPP, og er sertifisert Scrum master.

Send e-post

 

Haavard Gulbrandsen, 
Senior testleder

Haavard har jobbet med test og kvalitetssikring i mer enn 15 år og er sertifisert Test Manager på ISTQB Advanced nivå.

Som tester og testleder har han spisskompetanse fra finansielle systemer, med mange års erfaring med komplekse, finansielle systemer og tjenester innen forsikring, fondsforvaltning, distribusjon og betalingsformidling innland og utland.

Haavard har de siste 5 årene opparbeidet en sjelden kompetanse på både manuell og automatisert test av mobile applikasjoner, på plattformene iOS, Android og Windows Phone. Han hadde bl.a. testlederrollen i RuterBillett, som ble kåret til årets app i Norge 2013.

Send e-post

 

Liv Krabberød, 
Senior testleder

Liv har 10 års erfaring fra testledelse både på systemtest- og akseptansetestsiden i komplekse IT-prosjekter. Hun har innsikt og interesse for helheten i IT-prosjekter og erfaring fra ulike roller, som anskaffelsesprosessansvarlig, prosjektleder og fasilitator for krav- og prosessanalyse..

Liv er opptatt av testledelse som en integrert del av prosjekter og fokuserer på å utvide testledelse til kvalitetsledelse. Hun brenner for å ta i bruk smidige metoder og elementer fra innovasjon i testledelse gjennom tidlig og smidig testing i analyse- og designfasen for å redusere risikoen i prosjektets scope.

Liv er sertifisert ISTQB Advanced test manager, PMP, Scrum master, Prince2 og Lean Six Sigma Yellow belt..

Send e-post

 

 

Ta en nærmere titt: