The Qualify Team

Våre konsulenter

Bjørn Andersen

Senior Testleder

Bjørn har over 15 års erfaring innen testfaget, men startet opp som forretningsrådgiver, med besluttingsstøtte og håndtering av virksomhetsdata. Bjørn trives med det strategiske, og jobber gjerne i grenselandet mellom forretning og teknologi. I tillegg til å være operativ testleder, har Bjørn hatt en rekke oppdrag som testrådgiver, og har bakgrunn i å sette opp testrammeverk basert på TMMi. Bjørn har erfaring med prosjekter hvor tradisjonelle og smidige tilnærminger er benyttet. Han er ISTQB Advanced Test Manager sertifisert.

Brit Høvik Jørgensen

Senior Testleder

Brit har mer enn 25 års erfaring fra IT-bransjen. Hun startet opp som utvikler, og gikk senere over til testledelse og har også vært avdelingsleder. Brit har kompetanse innen testledelse i smidige prosjekt og har utviklet og etablere gode testprosesser for agile utviklings prosjekt. Hun har bl.a. hatt sentral testleder rolle i ett av Norges største smidige prosjekter. Hun har ISTQB Advanced Software Test Manager sertifisering, samt flere kurs innen ledelse. Arbeidserfaringen har hun fra flere ulike sektorer som industri, telefonkatalog, pensjon og apotek.

Christian Brødsjø

Senior Testleder

Christian har lang erfaring som testleder og -rådgiver fra store, komplekse og kritiske IT-prosjekter og -programmer innenfor ulike domener. Han er fascinert av grensesnittet mellom teknologi og forretning, og alltid opptatt av å promotere verdien av profesjonell kvalitetssikring og smidig prosessforbedring. Christian er kjent som en strukturert, dedikert og løsningsorientert konsulent som alltid leverer med høy kvalitet. Han fikk utmerkelsen Årets Konsulent i 2018. Han er ISTQB Advanced test manager-, Prince2- og ITPP-sertifisert.

Dag-Vidar Lorgen

Senior Testleder

Dag-Vidar har jobbet med test og kvalitetssikring i over 10 år. Han har lang erfaring fra systemer med komplekse verdikjeder og en velutviklet evne til å skaffe seg en helhetlig forståelse av virksomheter. Dag-Vidar har i tillegg til test erfaring innen funksjonelt design og løsningsarkitektur samt feilanalyser. Han er analytisk og har en evne til å finne enkle og praktiske løsninger. Han har bred erfaring fra kollektivtrafikk, energi, offentlig saksbehandling, arkiv og økonomi. Han har ISTQB Advanced Software Test Manager sertifisering, samt Scrum Master og ITPP.

Espen Schaatun

Senior Testleder

Espen har over 20 års erfaring som IT- konsulent, først som teknisk koordinator og operativ teknisk ressurs innen Service Management, senere som prosjekt- og testleder i store IT-prosjekter. Espen er ansvarsbevisst, strukturert og resultatorientert. Kombinasjonen av teknisk kunnskap og prosessforståelse er hans styrke. Espen er ISTQB Advanced test manager-, Prince2- og ITPP-sertifisert.

Haavard Guldbransen

Senior Testleder

Haavard har jobbet med test og kvalitetssikring i mer enn 15 år og er sertifisert Test Manager på ISTQB Advanced nivå. Som tester og testleder har han spisskompetanse fra finansielle systemer, med mange års erfaring med komplekse, finansielle systemer og tjenester innen forsikring, fondsforvaltning, distribusjon og betalingsformidling innland og utland. Haavard har de siste 5 årene opparbeidet en sjelden kompetanse på både manuell og automatisert test av mobile applikasjoner. Han hadde bl.a. testlederrollen i RuterBillett, som ble kåret til årets app i Norge 2013.

Heidi Raae Bønke

Senior Testleder

Heidi har over 11 års erfaring fra konsulentbransjen og inhouse-roller, hvorav over 6 år innen test og testledelse. Hun har primært jobbet med funksjonell test, men har også ledet ikke-funksjonell test. Heidi jobber bredt utover fagområdet test og kvalitet og har fokus på økt kvalitet i alle ledd. Heidi er veldig opptatt av at forretning forstår viktigheten av test og kvalitet og at dette er en egen prosess i alle fasene i et prosjekt. I tillegg til ISTQB Foundation, er hun sertifisert på Advanced nivå både som Test Analyst og Test Manager. Videre er hun sertifisert Scrum Master og har tatt kurs i grunnleggende prosjektledelse, samt smidig prosjektstyring.

Kristina L. Tangen

Leveranse- og kvalitetsansvarlig

Kristina har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen, først som utvikler, senere som prosjekt- og testleder. Kristina har utviklet spisskompetanse innen testledelse og testrådgivning. Hun har bl.a. hatt sentrale testroller i noen av Norges største smidige prosjekter. Kristina har hatt rollen som fagansvarlig for test i flere av de største IT-selskapene i Norge. Hun har de siste årene også holdt foredrag på prestisjetunge konferanser som EuroSTAR og Scrum Gathering Global Event. Kristina er ISEB Practitioner sertifisert, dette tilsvarer alle tre advanced ISTQB sertifiseringene.

Lena Jonhaugen

Senior Testleder

Lena har erfaring som testleder innen tradisjonell og smidig testing i IT-prosjekter, herunder utviklings-, infrastruktur- og migreringsprosjekter, både på leverandør- og mottakssiden. Hun har 20 års erfaring som utvikler, tester og testleder, samt rådgiver og driftspersonell, med særlig erfaring som testleder i infrastrukturprosjekter. Hun har også hatt fagansvar for test og testledelse. Hun innehar ISTQB "Full Advanced Level" sertifikat (ISTQB Software Testing Advanced Technical Test Analyst, Test Analyst og Test Manager), Prince2 Practitioner, ITPP, og er sertifisert Scrum master.

Nina Uteng

Salgsansvarlig

Nina har mer enn 25 års erfaring fra IT-bransjen, mange av de som konsulent. Hun har vært akseptansetestleder i flere store profilerte offentlige IT-prosjekter som Altinn og Personlig selvangivelse på web hos Skatteetaten, samt Arena (Siamo) hos Aetat / NAV. Hun har i flere år vært testfaglig ansvarlig og ledet testsenteret i SpareBank 1 Gruppen. Hun har også erfaring som prosess- og prosjektleder.

Odd Fidje

Senior Testleder

Odd har over ti års erfaring fra IT-bransjen, og har jobbet som både testleder, arkitekt og utvikler. Han har erfaring fra testing i både privat og offentlig sektor, og fra flere store, komplekse innførings- og moderniseringsprosjekter. Han har arbeidet med test og testledelse på de fleste nivåer og i alle prosjektfaser, og har mye erfaring med Scrum og smidig testing. Odd har dokumentert solid testfaglig kompetanse med ISTQB Software Testing sertifisering på Advanced nivå både som ‘Technical Test Analyst’ og ‘Test Manager’. Han er også sertifisert innenfor prosjektledelse og smidig gjennomføring med PRINCE2 og Scrum Master.

Pål Berg

Senior Testleder

Pål Berg har gjennom hele sin over 30-årige karriere fokusert på kvalitet. Pål har jobbet som testleder i mange store prosjekter, både smidige og fossefall. Som prosessleder har Pål planlagt og gjennomført forbedringer i utviklingsprosesser og arbeidsmetoder. Han har hatt fagansvar i flere av de organisasjonene han har jobbet i og har vært med på å transformere organisasjoner fra vannfallprosess til smidige metoder, både på kunde og leverandørsiden. Han har erfaring fra bransjer som data, telekommunikasjon, engineering, energi, offentlig forvaltning og offentlig kommunikasjon. Pål er ISTQB Advanced test manager, Prince2 og ITPP-sertifisert.

Remi Hansen

Daglig leder

Remi har mer enn 20 års erfaring fra IT-konsulentbransjen, som prosjektleder, testleder, rådgiver, kvalitetssikrer og linjeleder. Han har innehatt sentrale roller i flere av Norges største smidige prosjekter. Hans erfaring og kompetanse har gjort ham til en populær foredragsholder, med foredrag bl.a. på EuroSTAR og Scrum Gathering Global Events i USA og Europa.

Richard Rostad

Senior Testleder

Richard har over 20 års fartstid innen SW kvalitet. Han har erfaring både fra private og offentlige virksomheter. Han har hatt ansvar for kravspesifikasjonstest og akseptansetest, testledelse av IKT-infrastruktur, ytelsestesting og sikkerhetstesting. Han erfaring som utvikler, systemarkitekt og prosjektleder/teknisk prosjektleder. De siste årene har han jobbet mye med syntetisering av testdata vha maskinlæring.