Gledene ved å ha en betagruppe!

Forfatter: Haavard Gulbrandsen, Promis Qualify

Innledning

Betagruppe, for mange ukjent, for noen bejublet! Det å definere hva man legger i begrepet "betagruppe" kan være vrient, men i utgangspunktet så er det at "vanlige folk" tester produktet ditt før det går i produksjon. Veldig ofte blir det da et fokus på å finne feil og ikke på hvordan produktet faktisk fungerer og om funksjonaliteteten gir verdi. Tilnærmingen kan forklares med et praktisk eksempel.

Praktisk eksempel

I et prosjekt som nå er over i forvaltning så besluttet vi å koble på sluttbrukere så tidlig som mulig i testprosessen i den tro at vi kunne luke ut feil så tidlig som mulig. Det å finne feil var i utgangspunktet det eneste målet da man tidligere i prosessen hadde sjekket ut at funksjonalitet o.l. var på linje med det kundene ønsket. Prosjektet gjennomførte en systemtestfase og slapp det til en betagruppe med sluttbrukere samtidig som vi tok det inn i akseptansetestfasen. Ved gitte intervaller så ble da produktet sluppet ut i produksjon. Den ansvarlige for betagruppene ble utpekt til å være Testleder med ukentlige statusmøter med kun fokus på Beta.

Testfaser 

De skjulte gledene ved en betagruppe

Etter kort tid fant vi ut at vi ikke bare fikk inn rapporter med feil men også forslag til endringer, forslag til nye features, rapporter om feil som ikke var relatert til selve appen men til feil som baksystemene våre ga. På grunn av dette endret vi målsetningen til det å ha betagruppe. Responsen vi ga på disse henvendelsene var å koble på spørreundersøkelser, release av features som vi var klare på at kanskje aldri kom i produksjon samt å sikre at vi hadde enda tettere dialog med brukerne enn før. Dette betyr at vi gikk fra intensjonen om å kun behandle feil på en smidig måte til å kunne utfordre resten av den interne organisasjonen vår på design, utforming av baksystemene og nye features.

Rekruttering

Måten vi rekrutterte sluttbrukere på var gjennom å annonsere på LinkedIn og ved å bruke facebookannonse. Dette sikret oss et godt utvalg brukere med forskjellige innfallsvinkler til vårt produkt og vi sikret at de var frivillige (ubetalte) og engasjerte. Vi hadde på forhånd ikke definert hvor mange sluttbrukere vi ønsket men siden dette var en app så ønsket vi Android og iOS brukere og helst da med et godt utvalg av forskjellige telefontyper og versjoner av operativsystemet. vi endte i første omgang på ca. 100 Android brukere og ca. 150 iOS brukere. Administrasjon Vi organiserte distribusjonen av Betaversjonene av appen via Testflight (iOS) og Playbutikken (Android), vi koblet også på et produkt som heter Instabug hvor brukerne kunne rapportere inn feil direkte fra appen til oss. I tillegg opprettet vi separate Google+ grupper for Android og iOS. 

Suksesskriterier

Jeg vil egentlig kun trekke frem ett kriterie, TETT DIALOG med sluttbrukerne! Dersom du oppretter arenaer hvor det er lett å kontakte selskapet direkte samt at man svarer på henvendelsene jevnlig og innbyr til dialog så blir brukerne hos oss. En annen fordel er at vi i vår dialog kan være løsere i snippen enn hva selskapet selv kan være i sin dialog med sine kunder. Vi har bl.a. oppnådd å få en grinete bruker til å bli vår ambassadør bare ved å ha dialog og samtidig levere og besvare henvendelsene på en konstruktiv måte.

Bidraget til Betagruppen

Betagruppen har bidratt jevnlig med feilrapportering, noe som har økt kvaliteten i produksjon. De har blant annet funnet en feil som gjorde at vi ved oppgradering av app ikke lenger hadde støtte for Instabug, vi ga feilmelding ved reisesøk ved hjelp av "mine steder" i enkelte sære tilfeller. tilfellene ble rettet og vi hadde fortløpende kontakt underveis. Medlemmene har selvjustis f.eks. ved å hjelpe andre medlemmer som "tror" de har funnet en mangel ved å fortelle hvor funksjonen faktisk ligger. De har gitt oss konkrete innspill som har resultert i at vi har endret linjefarger på fremkomstmidler, vi har gitt de muligheten til å prioritere i hvilken rekkefølge to funksjoner skulle bygges. Betagruppen har også gitt oss innsikt relatert til kartfunksjonen og dennes tidvis mangelfulle nøyaktighetsgrad. Til slutt så vil jeg trekke frem det å kunne hjelpe brukere som før var negative til produktet til å bli ambassadører ved at de har en følelse av tilhørighet og at deres stemme teller! Avslutning Betagruppen jeg har beskrevet er tilhørende appen Ruterreise (Ruter). Vi begynte med betagrupper for ca. 2 år siden og gruppen fortsetter å gi oss verdi den dag i dag. Verdien måler vi på flere felt:

  • Rapportering av feil i app
  • Rapportering av feil i fysiske reiseforslag
  • Endringsønsker
  • Tilbakemelding på spørreundersøkelser i Google+
  • Kommentarer på flyt i app

Måten vi har dialog på i dag kontra oppstarten er at vi i dag benytter Google+ gruppene oftere, samt at vi har endret fokus slik at vi nå ser på rapportering av feil som en bonus og konsentrerer oss om å sikre engasjementet internt i selve gruppen.

P.S kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å bli med på reisen!