Tjenester

Tjenester

 

       

Testledelse

 

Testrådgivning

 

Test av infrastrukturprosjekter

Vi tilbyr testledelse for alle typer IT-prosjekter: Utviklingsprosjekter, infrastruktur/plattformprosjekter og innføringsprosjekter, med ulike gjennomføringsmodeller som smidig/scrum, fossefall, osv. Vi er alle ISTQB-sertifisert innen test og har lang erfaring fra området.

Les mer om testledelse

 

Vi tilbyr rådgivning på forbedring av testprosess, innføring og bruk av testverktøy, oppbygging av testsenter, samt kontraktsrådgivning innen testområdet. Gjennom vår deltakelse i noen av Norges største IT-prosjekter, har vi kompetanse og erfaring som gir kundene våre økt verdi.

Les mer om testrådgivning

 

Vi har bred erfaring med test av infrastruktur-, plattformleveranser og standardsystemer, og kjenner godt til særpreg ved denne typen prosjekter. Vi har gjennomført flere store prosjekter i denne kategorien og kan hjelpe deg med å unngå fallgruvene, og gjennomføre test i prosjektet

Les mer om test av infrastrukturprosjekter

 

 

   

Big testing

   
   

Med vår erfaringsbakgrunn har vi tilpasset testmetodikk og verktøy til verifikasjon av driftsklarhet for store, integrerte leveranser. Promis Qualify har valgt å kalle denne metodikken for "Big testing".

Les mer om Big testing

   

 

Vårt hovedfokus er å gi ledelsen et godt beslutningsgrunnlag ut fra produktkvalitet og forretningsrisiko

 

 

 

Bilder fra Unsplash