Test av infrastrukturprosjekter

 

En stor del av IT-prosjektene som gjennomføres er større endringer i infrastruktur eller driftsplattform. Dette kan være omlegging eller utskiftning av serverplattform, klientplattform, integrasjonsplattform eller en kombinasjon, f.eks. overgang til en skybasert plattform. I disse prosjektene er det gjerne snakk om endringer i plattformen som helhet, i stedet for utvikling eller utskiftning av enkeltkomponenter som f.eks. et saksbehandlings- eller fagsystem.

Større plattformprosjekter har gjerne implikasjoner på organisasjon, kompetansebehov, roller og bemanning i kundeorganisasjonen. Der sluttbrukere av f.eks. den nye klienten er opptatt av brukervennlighet, vil drift være opptatt av driftssikkerheten for løsningen som helhet, mens forretningssiden er opptatt av hvor raskt de kan få innført endringer i funksjonalitet eller tilgjengelighet.

 

Tjenesten dekker prosjekter innenfor infrastruktur-, plattformleveranser og standardsystemer, men vi omtaler de samlet som ‘Infrastrukturprosjekter’.

Driver for å bytte plattform kan være flere:
 • Modernisering av plattformen som helhet for reduserte kostnader, større fleksibilitet og/eller raskere endringer
 • End-of-support for OS, servere, teknologi, kritiske applikasjoner
 • Sammenslåing av eller kompatibilitet med andre systemer eller organisasjoner
 • Ønske om outsourcing av den daglige driften

Innenfor software-testing har mye av metodikk og begrepsbruk blitt utviklet gjennom test i systemutviklingsprosjekter. 
Infrastrukturprosjekter har noen særpreg og testutfordringer som skiller dem fra systemutviklingsprosjekter.
 
 
 • Sammensatt av mange standardprodukter og komponenter som i noen grad kan konfigureres, men ikke skreddersys. I motsetning til systemutviklingsprosjekter der utviklere har tilgang til kildekoden
 • Omfatter gjerne en del fysisk utstyr (hardware med firmware, system software eller drivere som er utstyrsspesifikt). Trenden er imidlertid at stadig flere aspekter ved plattformer er "software defined" i.s.f. styrt på hardware-nivå
 • Det kan være vanskelig å gjennomføre test på enkeltobjekter når ikke hele verdikjeden er på plass
 • Mye fokus på ikke-funksjonelle egenskaper. Kundens applikasjoner skal funksjonelt fungere som tidligere, men egenskaper som stabilitet, robusthet, kapasitet, ytelse, sikkerhet, etc. er avgjørende for om ny plattform er en suksess
 • Større grad av avvikstesting sammenlignet med funksjonell test, for å finne ut hvor robust systemet er
 • Til en ny plattform kommer ofte et betydelig sett av verktøy for system management og service management som skal tas i bruk av flere grupper brukere
 • Treffer stor del av kundeorganisasjonen og kan derfor gi behov for betydelig innsats innen opplæring og forankring
 • Det kan være vanskelig å både definere og opprette de detaljerte kravene til infrastrukturløsninger
 • I slike prosjekter er det ikke vanlig med smidig metodikk
 Vi i Promis Qualify har erfaringene som hjelper deg med å identifisere fallgruvene og gjennomføre nødvendige risikoreduserende tiltak.

 

Eksempler på tiltak:
 • Etablere fremtidig produksjonsmiljø til bruk under test
 • Økt andel statisk testing av dokumentasjon for å avdekke avvik tidlig
 • Involvere bredden av interessenter i test tidlig, f.eks. sluttbrukere, systemansvarlig, helpdesk o.a.
 • Velge riktig tilnærming og omfang innen funksjonell verifikasjon og teknisk testing basert på forretningsrisiko
 • Tidlig involvering av driftsorganisasjonen for å sikre at beredskapsrutiner er etablert og testet
 • Splitte i delleveranser med tilhørende testplaner for å kunne si noe om kravdekning, og minimere risiko i prosjektet som helhet


Bransjer vi har jobbet i: Justis, Samferdsel, Helse, Olje og Energi, Bank, Varehandel