Hva er Testledelse?

 

Testledelse er IKKE å presse inn flere tester enn overhodet mulig på kortest mulig tid.

Testledelse er IKKE å produsere enorme dokumenter om teststrategier og testplaner som ingen hverken orker eller ønsker å lese.

Testledelse er IKKE å tåkelegge status ved å drukne essensen i store mengder intetsigende statistikk.

Testledelse er IKKE å være dommer over arbeidet som er gjort.

Testledelse er IKKE å la seg herse med, men heller IKKE å herse med andre.

Testledelse er IKKE å gi prosjektleder eller styringsgruppa søvnløse netter.

Testledelse er å ivareta testoppdraget slik at alle parter, både underveis og til slutt, har et riktig bilde av rådende risiko og kvalitet

Hva innebærer så det?

Det innebærer planlegging av testarbeidet, slik at etablering av testabilitet, testanalyse og testgjennomføring gis de rette forutsetninger for å lykkes.

Det innbærer forankring av de viktigste testprinsipper og testplaner hos prosjektleder og ledelse, men også hos både de som skal gjøre testarbeidet og de man skal samarbeide med.

Det innebærer å holde seg oppdatert på teknologier, verktøy, metoder og trender, slik at testarbeidet utnytter alle gode muligheter og f.eks legges opp med den rette balansen mellom manuell og automatisert testing.

Det innebærer å gi trygghet til prosjektleder om at test blir ivaretatt, slik at prosjektleder uten problemer kan gi testleder nødvendig ansvar og mandat.

Det innebærer å kommunisere med og kunne samarbeide med alle roller og stakeholders som er direkte eller indirekte involvert.

Det innebærer å forvalte ansvaret for test på en slik måte at man både beholder integriteten og vekker anerkjennelse.

 

Det innebærer å organisere testoppgavene og testressursene slik at testarbeidet blir effektivt og engasjerende, og helst slik at det glir sømløst inn og blir en integrert del av totalen.

Det innebærer opplæring, coaching og motivering av de menneskene som involveres. Ved å legge til rette, etablere de nødvendige rammene, gi og utnytte kunnskap, være tydelig til stede og selv være med på testingen når det er mulig.

Det innebærer å gjøre kontinuerlig rapportering mulig, ved å holde rapporter og annen informasjon enkel, presis og forståelig. Og dermed gi et godt grunnlag for beslutninger i alle faser av arbeidet.

Det innebærer å kunne håndtere endringer i scope og i planer fortløpende, og raskt komme opp med korrigerende tiltak for effektivt å klargjøre hva disse endringene kan bety for risiko og kvalitet.

Det innebærer tett samarbeid med utførende roller i arbeidet med testmiljøer, testdata, testverktøy og produksjonsettinger. Noen ganger betyr det å ha ansvaret for oppgaver som dette selv.

Det innebærer etterforskning for å kunne planlegge og gjennomføre tilstrekkelig testing i situasjoner der krav, spesifikasjoner, ansvarsforhold og forutsetninger er diffuse og mer eller mindre fraværende.

Det er her vi i Promis Qualify kommer inn

Vi kan gå inn i rollen som testleder i alle faser av prosjekter eller programmer og ta gjennomføringsansvar for alle områder som gjelder test.

Vi er alle ISTQB-sertifiserte. Men viktigst av alt er vår lange erfaring fra et stort spekter av oppdrag innen test og testledelse. Mange av oss har også sertifiseringer og erfaring fra prosjektledelse.

Vi kan ta rollen som testleder både på kundesiden og på leverandørsiden, og i tilfeller der man ikke har noe klart skille mellom kunde og leverandør.

 

Vårt hovedfokus er å gi ledelsen et godt grunnlag for beslutning ut fra produktkvalitet og forretningsrisiko

 

 

                    

 TESTLEDELSE for de store anledninger

Bilder fra Unsplash og Promis Qualify.