Testrådgivning on demand

 

I tidligere tider ble test sett på som en egen selvstendig institusjon som sikret kvaliteten på leveransene i slutten av prosjektene. De siste årene har flere og flere forstått at jo tidligere test slippes til og jo mer integrert test er i det totale forløpet, jo mer kostnadseffektiv blir testingen. Og man lykkes bedre med prosjektene og forvaltningen.  Denne forståelsen har kommet gradvis med iterative prosesser på 90-tallet, smidige prosesser på 2000-tallet og de siste årene med DevOps. I bunn og grunn gjaldt dette også i fossefallsprosjektenes glansdager, men nå som det er mulig å bruke test som et korrektivt tiltak hele veien, har denne sannheten blitt lettere å både se og måle.


Test er rett og slett en nøkkelfaktor for å kunne lykkes med gevinstrealiseringen.

Men selv om dette høres både enkelt og fornuftig ut, så kan det ofte være krevende å få til i praksis.

 

 Har din bedrift gode intensjoner med test, men:
 • Oppdages det for mange feil i akseptansetest?
 • Går det mye tid til å starte opp testfaser?
 • Er kravene vanskelige å teste?
 • Er leveransene etter hver sprint ikke av forventet kvalitet?
 • Er det utfordrende å få riktig prioritet for testarbeidet?
 • Havner testfasene som regel i tidsklemma?
 • Blir testdata ofte en utfordring?
 • Er det ingen som bryr seg om teststrategien?
 • Finner ikke testerne feilene før de kommer i produksjon?
 • Sliter man med manglende og/eller begrensede testmiljøer?
 • Har man ikke tilstrekkelig testkompetanse tilgjengelig?
 • Medfører spesifisering av testene stor grad av detektivarbeid?
 • Brukes det tid og penger på omfattende regresjonstesting som ikke finner feil?
 • Er testrapportene lite informative?
 • Leverer man med for høy risiko?
 • Leverer man med for lav risiko?
 • Krever de automatiserte testene mye vedlikehold?
 • Ansvarsforhold i kontrakten er uklare?
 Promis Qualify kan hjelpe deg ut av knipen.

 

Har du klart for deg hvor du ønsker å sette inn innsatsen så kan vi hjelpe deg å gjennomføre dette på beste måte.

Har du en mistanke om hva som er problemet, så kan vi verifisere eller avkrefte dette og anbefale korrektive tiltak.

Skal du endre arbeidsmåter og vil sikre at også test med dette får et kvalitetsløft, så kan vi identifisere og gjennomføre den transformasjonen som skal til.

Ønsker du et bredere assesment på deler av eller hele testområdet, så kan vi gjøre det, og hvis ønskelig, definere opp tiltak som vil gi gevinst på kort og lengre sikt.

Promis Qualify om testrådgivning:

"Rådgivningstjenesten baserer seg på systematisk evaluering av ett eller flere sentrale områder relatert til test og kvalitetssikring i henhold til Promis Qualify sine retningslinjer for god praksis. Promis Qualify ønsker ikke å binde sine kunder opp til et rigid rammeverk som legger føringer på hvilke prosesser som må forbedres og i hvilken rekkefølge disse må komme. Evalueringsområder velges ut av Kunde i samråd med Promis Qualify basert på hva som er antatt å gi høyest forretningsverdi. Det handler i stor grad om å bistå kunden med å gjøre testorganisasjonen sin mer moden, effektiv og profesjonell."

 

 Vår rådgivning baseres på anerkjente standarder og vår lange og omfattende erfaring fra organisasjoner og prosjekter i bl.a. NAV, Telenor, Statnett, Statens Vegvesen, Ruter, Avinor, Helse Sør-Øst, Tolldirektoratet, NRK, SSB, DnB, Sparebank 1, Politiet, NOKUT, Choice, Ericsson, Tieto, Apotekene, Fortum.

I disse organisasjonene og prosjektene har vi levert rådgivning, testledelse, test, programvareutvikling, prosjektledelse, prosessledelse, og kvalitetsledelse.

Vi har også hatt fagansvar for test i flere av disse organisasjonene, og har hatt ansvar for og deltatt i forbedrings-, innførings og transformasjonsprosjekter.

Alle har lang fartstid fra fossefall, iterative og smidige prosjekter (og et vell av varianter i skjæringspunkter mellom disse).

Vi er alle ISTQB-sertifiserte.